Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Bhagavan o lásce ve vztazích

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Bhagavan o lásce ve vztazích PDF Tisk E-mail
Napsal Jana Koubova   
Thursday, 28 November 2013
Image Bhagavane, jak lze objevit lásku v našich vztazích Bhagavane? Jak dojít k životu bez stresu Bhagavane? Děkuji Bhagavane?

Image Bhagavane, jak lze objevit lásku v našich vztazích Bhagavane? Jak dojít k životu bez stresu Bhagavane? Děkuji Bhagavane?

Sri Bhagavan: Ano láska ve vztahu je také velmi velmi nápomocná, aby se Božství stalopro vás velmi fyzickým. A aby se tak stalo, musíte se postavit na pozici vaší ženy nebo manžela nebo rodičů podle toho o co jde, a pokuste se na věci podívat očima toho druhého. Vždycky máte svůj názor. To nestačí. Musíte se na svět podívat očima toho druhého nebo na sebe tak jak na vás koukají. Toho lze snadno dosáhnout -- to není těžké.
Když se to podaří souzení odpadne. Odsuzování mizí, Láska se objevuje. Nemáte lásku, protože neustále soudíte podle minulosti a zkušeností z minula a vzpomínek. Podle toho všeho posuzujete svého partnera ať už je to váš manžel nebo manželka, nebo vaši rodiče. Mysl neustále posuzuje. Kde je souzení, tam není láska. To souzení musí přestat. Nikdo by neměl být souzen. Toho lze dosáhnout pouze, když se na věc podíváme očima toho druhého. Když tohle dokážete, posuzování automaticky přestane. Když se to stane, jste krásně naplněni láskou. A jak jednou máte lásku v srdci, Božství se pro vás rychle stane 'fyzickým - fyzickým - fyzickým'.

Bhagavan, how to discover love in our relationships Bhagavan giving us stressfree lives Bhagavan? Thank you Bhagavan.

Sri bhagavan:. Sri Bhagavan: Yes. Love in relationship is also very very helpful to make the Divine very physical to you. And for that to happen, what you must do is you must move into the shoes of your wife or husband or parents as the case may be and try to look at things as the other is looking. You always have your point of view. That is not enough. You must move into the other person's shoes and look at the world or look at yourself as they are looking. This is easily achieved -- this is not difficult.
When that happens judgement ceases. And judgement comes down, love goes up. You do not have love because you are constantly judging from the past the past knowledge the past images. With all that you are judging your spouse be it your husband or your wife or your parents. Continously the mind is judging. Where there is judgement there is no love. This judgement must stop. Nobody should be judged. And it is achieved only if you would take the other person's point of view. If that could happen, the judgement naturally and automatically stops. When that happens you are very beautifully filled with love. And once you have love in your heart the Divine quickly becomes 'physical-physical-physical'.

 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...