Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Darshan se Sri Bhagavanem pro země Latinské Ameriky 29. 3. 2014

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Darshan se Sri Bhagavanem pro země Latinské Ameriky 29. 3. 2014 PDF Tisk E-mail
Napsal Jana Koubova   
Thursday, 10 April 2014
Image Daršan se Sri Bhagavanem, pořádaný Brazílií pro země Latinské Ameriky 29. 3. 2014.
 
 
 
Úvod  Bhaskar ji (Brazílie): „Bhagavane, je tu 23 měst z Brazílie a 22 jiných měst z jiných zemí, která se k nám dnes připojila. Je tam téměř 3000 lidí. Máme zde celou Latinskou Ameriku pohromadě a jsme tak šťastní, Bhagavane… prostě proto, že Tě milujeme…
 
Děkujeme, že jsi tady s námi, Bhagavane.
 
 
 
O1. Milovaný, drahý Bhagavane, jsou probuzení a navýšení stupně vědomí odlišné procesy? Jsou všichni probuzení na vysokém stupni vědomí, Bhagavane?  Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: To jsou zcela odlišné věci. Stupně probuzení ukazují dobu, po kterou člověk dokáže zůstat s tím, co je, bez úsilí. To určuje stupeň probuzení. Stupeň vědomí ukazuje, jak moc se vaše já rozšířilo. Zpočátku se vaše já stará jenom samo o sebe. Když se rozšíří a zahrne vaše příbuzné a přátele, potom vaši společnost, vaši zemi a celý svět… nekonečný, rozsáhlý. Tak se vaše já rozšiřuje. Stupeň vědomí ukazuje, jak moc se vaše já rozšířilo. Ty dvě věci jsou zcela odlišné, proto lidé na vysokém stupni probuzení nemusí být nutně ve vysokém stavu vědomí, protože jde o odlišné věci.
 
 
 
O2. Bhagavane, jak poznáme pravou skromnost v našem bytí… abychom neupadli do iluze falešného osvícení, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Jsou tam všechny protiklady – jako dobré a zlé, správné a špatné, vysoké a nízké, posvátné a neposvátné.  Když jsou všechny protiklady zcela usmířeny, nastane pravá skromnost. (Zde nebyla nahrávka dostatečně dobrá, některé věci nebylo slyšet.)
 
 
 
O3. Milovaný Bhagavane, někdy jsme zmateni z některých učení. Například: „Člověk se má přijímat takový, jaký je, včetně negativních vlastností.“ Ale zároveň: „Člověk musí být lepším člověkem, s integritou, ctí a bezpodmínečnou láskou.“  Jak se má člověk porovnat s takovými přístupy, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Oneness dává učení pro vnitřní svět, stejně tak jako pro svět vnější.  Pro vnitřní svět je učení obvykle pasivní povahy a pro externí svět je obvykle aktivní povahy. Řekněme, že vám doma kape kohoutek, tehdy musíte být aktivní. Musíte postupovat, zjistit proč kape a opravit ho. Na druhou stranu, pokud jste frustrovaní, nebo se vnitřně hněváte, protože vám kape kohoutek, pak je učení: podržte to, zůstaňte s tím. Učení musíte aplikovat správným způsobem.
 
 
 
O4. Drahý Bhagavane, vnitřní integrita je základním principem pro rozšiřování vědomí a také říkáš, že je důležité nedávat jména obsahu. Jak dosáhnout vnitřní integrity bez toho, že bychom automaticky pojmenovávali pocity zloby, strachu, závislosti, radosti, atd., Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Vnitřní integrita přichází skrze bytí, vidění, a prožívání. Abyste snědli zmrzlinu, nemusíte o zmrzlině nic vědět, kdo ji vyrobil a co obsahuje. Prostě si vychutnáte zmrzlinu. Podobně není potřeba žádné poznání na bytí, vidění a prožívání a proto není třeba pojmenovávat. Když to prostě uděláte, budete mít vnitřní integritu.
 
 
 
O5. Bhagavane, mnozí z nás žádali, aby mohli dělat sevu jako Oneness meditátor… Co očekáváš od Oneness meditátora, Bhagavane? A jaká je role Oneness meditátora, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: S výběrem Oneness meditátora nemáme nic společného. Oneness meditátory vybírá přímo Paramatma, které se stává fyzickým. Na základě čeho Paramatma vybírá, nemáme tušení, ani se na to nemůžeme Paramatma vyptávat. Prostě netušíme, jak Paramatma vybírá.
 
 
 
O6. Bhagavane, jak nejlépe poznáme cestu, kterou vytvořilo Božství? Mohl bys nám vysvětlit, jak můžeme rozlišit mezi halucinací a fyzickým kontaktem s Božstvím, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Když se odkazujeme na Božství, nemáme na mysli mystické Božství, máme na mysli Božství fyzické. A vy musíte žádat fyzické Božství, aby vám dalo důkaz, že nejde o halucinaci a že je skutečné.
 
 
 
O7. Bhagavane, Advaita a Zen Budhismus tvrdí, že přímá cesta k osvícení nevede skrze vztah s Božstvím… dokonce říkají, že když uvidíme Buddhu v meditaci, máme ho zabít. Nový Oneness fenomén je sblížení se s naším fyzickým Božstvím a vybudování vztahu s ním. Můžeš nám vysvětlit tento zjevný protimluv? A Bhagavane, prosím, vysvětli to pro nás, kteří přicházíme z cesty Advaita a Zen Budhismu. Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Oneness přistupuje k probuzení dvěma způsoby. Přístup „s Bohem“ a přístup „bez Boha“ a vy si vyberte cestu, kterou chcete. To, na co se Advaita a Zen Budhismus odkazují, jsou mystické obrazy. Oneness mluví o vašem Bohu, který se stane fyzickým. A váš fyzický Bůh může přestavět váš mozek a během minut vám dát probuzení.  To se právě teď děje v posvátných komorách. Brzy se to začne dít ve vašich zemích. Výběr je na vás.
 
 
 
O8. Bhagavane, jakou roli hraje meditace při získání požehnání nebo probuzení, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: U Oneness nemeditujete. Meditace nastane. A není rozdíl mezi meditací a probuzeným stavem.
 
 
 
O9. Milovaný  Bhagavane, jakmile neexistujeme „jako osoba“ a vše je boží manifestace skrze nás, jaká je role, pokud nějaká je, toho, co jsme považovali za „osobní zodpovědnost“, Bhagavane? Například pokud někoho zraníme, nebo lžeme, nebo někoho manipulujeme, Bhagavane. Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Snažit se toto pochopit by mohla být intelektuální spekulace. Teprve když tam dorostete, budete vědět, o co jde. Nesnažte se to prosím pochopit. Počkejte si, až to nastane.
 
 
 
O10. Drahý Bhagavane, jak by mohla dikša pomoci schizofrenickému pacientovi, který je pod vlivem a kontrolou medikamentů, Bhagavane? Můžeš nám prosím říci něco víc o schizofrenii, co si o ní myslíš, Bhagavane? A je možné se vyléčit z chronické deprese, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: V posvátných komorách jsme svědky vyléčení schizofreniků, mentálně narušených i bláznů. A děje se to velmi, velmi rychle.
 
 
 
O11. Bhagavane, proč někteří lidé tráví tolik času hledáním velké lásky, Bhagavane, zatímco pro druhé se to zdá snadné a rychlé? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: To záleží na stupni vašeho vývoje a na vaší karmě.
 
 
 
O12. Bhagavane, mnozí z nás se ptají na naší zemi, Brazílii, Bhagavane… Jak je možné uzdravit vztah s vlastní zemí v této době, kdy jsou lidé nespokojeni a plni strachu z městského a domácího násilí, násilí na ženách, zločinu a korupce Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Tyto problémy jsou výsledkem nízké úrovně vědomí. Protože pocházejí z nižšího vědomí, tato úroveň vědomí nemůže dané problémy vyřešit. Jak se lidé budou dostávat do vyšších stavů vědomí, tyto problémy postupně vymizí.
 
 
 
O13. Bhagavane, jaké pozitivní změny mohou způsobit Brazilské kolektivní karmě rituály za osvobození našich domorodých předků, kteří trpěli během portugalské kolonizace, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Nejprve bude více hojnosti. Dále budou následovat lepší vztahy s rodinou a nakonec přijde dobré zdraví. Kromě toho začnou mizet všechny problémy, které jste zmiňovali v předchozí otázce.
 
 
 
O14. Bhagavane, jsme rodina a potřebujeme tvou pomoc, Bhagavane. Co můžeme udělat pro to, abychom mezi sebou v komunitě nebojovali, Bhagavane, a žili společně v jednotě? Co je zodpovědností každého, abychom se toho vyvarovali a jak máme jako skupina postupovat, když k tomu dojde, Bhagavane? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Na to musíte pochopit esenci Oneness. Esencí Oneness není filosofie ani psychologie, není to ideologie, koncept nebo víra; nejde o psychoanalýzu, nejde o nějakou techniku a není to ani církev. Pokud chcete vyjádřit Oneness jedním slovem, bylo by to slovo „držet“. Řekněme, že vám manžel nebo manželka působí bolest, Oneness na to říká: „něco se ve vás děje, držte to prosím.“ “Podržet to“, na to nepotřebujete filosofii, nebo psychologii, nebo techniku, nemusíte kvůli tomu číst nějakou knihu. Držte bez reakce, držte, cokoli se ve vás děje. Jak držíte, bytí, vidění, prožívání, to vše se začne dít automaticky. Takže nejprve musíte držet, potom automaticky přijde bytí, začne vidění, potom začne prožívání, potom vše ostatní je čiré kouzlo. Na to není třeba vzdělání, nebo úsilí, nic! Na obsahu nezáleží. Obsahu není třeba rozumět. Jen to podržte. To je Oneness a buďte svědkem toho kouzla. Můžete se do toho pustit dnes a uvidíte, jak se svět kolem vás mění. Být s lidskými bytostmi může být největší potěšení… Vaše finanční problémy, vaše zdravotní problémy, vaše vztahové problémy a i ostatní problémy se začnou rozplývat. Zpočátku to můžete dělat jen chvilku, potom se to pozvolna stane přirozeným a rytmickým. Potom se to bude dít nepřetržitě. A když po těchto pokusech půjdete do Posvátných komor, vaše Božství se pro vás stane fyzickým. A potom se vše bude dít velmi, velmi rychle.
 
 
 
Žehnám vám. Velmi vás miluji. Miluji vás!
 
 
 
Video není k dispozici z důvodu špatné kvality zvuku.
Aktualizováno ( Thursday, 10 April 2014 )
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...