Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Darshan Sri Bhagavana s Itálií 22. 6. 2014

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Darshan Sri Bhagavana s Itálií 22. 6. 2014 PDF Tisk E-mail
Napsal Jana Koubova   
Sunday, 29 June 2014
Image Otázka1 Milovaní Sri AmmaBhagavan, co je vlastně Milost?
 
Odpověď1. Milost je v podstatě Božská Síla, kterou můžete využít.
 
Otázka2 A co dovolí Milosti vstoupit hned do života každého člověka?
 
Odpověď2. Jenom být otevřený Milosti, to je vše. …. To je všechno. Otevřenost.
 
Otázka3 Je možné neustále prožívat a žít Milost? Děkuji ti, Bhagavane. Láska a Vděčnost.
 
Odpověď3.  Ano, je to rozhodně možné.
 
Otázka4 Milovaný Bhagavane, můžeš prosím vysvětlit učení: Osud tě dostane do svobody a svoboda tě přivede k osudu. Děkuji ti, Bhagavane.
 
Odpověď4. Je doba, kdy vás vesmír ovládá. Říkáme tomu osud. Je doba, kdy ti vesmír dává svobodu. Říkáme, že máte v této době svobodnou vůli. A tyto dvě doby se střídají.
 
Otázka5 Probuzení je zůstat s „tím, co je“ tak, jak je to možné. Povede to k Osvícení, Bhagavane, nebo jsou Probuzení a Osvícení dvě rozdílné věci? Děkuji, Bhagavane.
 
Odpověď5 Probuzení a Osvícení jsou dvě rozdílné věci. Probuzení vede k Osvícení.
 
Otázka6 Milovaný Bhagavane, Posvátné Komory na celém světě mají mnoho specializací: zdraví, bohatství, vztahy, karma. Jestliže Božství pro nás nabývá různé formy, proč se potřebujeme modlit k naplnění našich tužeb v různých druzích komor? Milovaný Bhagavane, můžeš nám to prosím objasnit? Děkuji, Bhagavane.
 
Odpověď6 Položili jsme tuto otázku Božství a Božství řeklo: “ To je můj způsob“.
 
Otázka7 Můj Milovaný Bhagavane, velmi děkuji za všechno, co jsi mně dal od chvíle, co jsi přišel do mého života. Na začátku roku 2014 jsi řekl, že v tomto roce se naše Božství stane fyzické. Šel jsem 3x do Posvátných komor s velkou radostí a emocí. Vnímal jsem v tomto místě Tvoji Přítomnost. Čekal jsem a pořád čekám na příchod mého Božství. I když s malými, drobnými signály, ale Božství se mi nemanifestovalo. Závisí toto mlčení na mých modlitbách, mé skutečné vášni a upřímnosti, nebo to je jednoduše Božská vůle Božství? Děkuji, Bhagavane.
 
Odpověď7  Závisí to na všech těchto faktorech a v tvém případě myslím, že se to stane brzy.
 
Otázka8 Drahý Bhagavane, můžeš prosím vysvětlit, proč některé modlitby nejsou fakticky naplněny, dokonce i když zkoušíme džej bolo modlitbu. Co se v takových případech skutečně děje, Bhagavane? Děkuji ti, Bhagavane.
 
Odpověď8 Jestliže na vaše modlitby není odpovídáno, musíte jít do Posvátných komor. Nejprve tam, kde je vaše karma odstraněna. Potom musíte jít do komor, kde budou osvobozeni vaši předci. Za třetí musíte jít do komor, kde bude váš program změněn. Za čtvrté musíte jít do komor, kde budou odstraněny kletby. Lidé se vzájemně častují kletbami. Každý člověk má osobité kletby, které musí vyčištěny. A pak musíte jít za svými modlitbami za zdraví nebo bohatství, nebo úspěch. Ale nejprve musíte jít za karmou.
 
 Otázka9  Drahý Bhagavane, omlouvám se za délku mé otázky, která potřebuje krátký úvod. Oslovuji Tě nejen kvůli sobě, ale také jménem dalších trenérů a probuzených lidí.  V Itálii jsme se od Tejasy dozvěděli, že je hodně změn uvnitř Oneness a některé jsou hluboké a radikální.
 
Z toho, co jsme byli schopni pochopit, jsou tyto změny zaváděny s jasným cílem eliminovat možné nepochopení Jednoty, vidět ji jako kult a nové náboženství. Oneness je také v Itálii už mnoho let a hodně lidí má jistě toto vnímání, ale pokud jde o nás, toto vůbec nepředstavuje problém.
 
Trenéři a Probuzení lidé, s kterými jsem sdílel(a) některé moje myšlenky, jsou překvapeni a zděšeni jako já. Ne tak rozpuštěním řádu, ale startem nového, absolutně světského způsobu vyučování. Přiznávám, jsem hluboce rozrušen(a) tímto rozhodnutím, stejně jako mnoho dalších přátel ve Oneness v Itálii. Nejsme schopni pochopit Dikšu bez vyprávění o Bohu, protože Dikša sama o sobě je čisté a milující Božské Světlo. Nejsme schopni porozumět a přijmout učení, probuzení, rozkvět srdce, Realizaci Boha, Posvátné Komory, fyzické projevení Božství bez Přítomnosti a přiznání Božství.
 
Ve skutečnosti se nám toto vše jeví jako velmi silný rozpor. Změna skutečně obrovská. Osobně se náhle cítím jako sirotek. Co zbývá z mise Kalkiho, z jeho práce po dobu 800 let pro příchod Zlatého Věku, když Kalki zmizí ze scény? Co zůstalo z mise, která nás učinila hluboce milujícími Jednotu? Jak je možné, aby absolutně světský Prohlubovací proces přivedl lidi k Probuzení, když si lidé, kteří se účastní tohoto kurzu, nejsou vědomi, že Probuzení stejně jako rozkvět srdce je pouze Milost a Dar od Božství? Božství, které nemůže být zmíněno na těchto kurzech.
 
Milovaný Bhagavane, prosím, pomož nám dnes hluboce a s plnou vírou pochopit co se děje ve Oneness těmito změnami. Děkuji ti Bhagavane, děkuji ti Ammo.
 
Odpověď9 Tyto změny jsou dělány z následujících důvodů: Musíte pochopit současnou vizi Oneness – osvobodit člověka zcela a bezpodmínečně. Co to znamená? Mluvíme o Bohu, ale co je tento Bůh, o kterém mluvíme?
 
Ve Oneness Bůh sám o sobě nemá žádnou formu, žádné kvality, žádné jméno. Vy tomu dáváte jméno, vy tomu dáváte formu, vy tomu dáváte kvality a budujete jakýkoli vztah chcete. Tato věc je sama o sobě nemanifestovaná, ale může se projevit jako Světlo, magnetická energie nebo jakákoli forma, kterou ON chce na sebe vzít.
 
Božství je nemanifestováno, vy to můžete manifestovat jako Světlo nebo jako Zlatou kouli nebo jako nějakou formu, mužskou nebo ženskou formu, nebo jako zvíře či rostlinu, nebo jako cokoli chcete. Je to ve vašich rukou. Proto říkáme: „Vytvoř si osobní Božství“. Bůh a člověk jsou dva konce téže škály. Když si vytvoříte soudícího a trestajícího Boha, tak takový Bůh bude.
 
Oneness nevěří v Boha Stvořitele. Ve Oneness je Stvořitel a Stvoření jedním. Vy a Bůh jste jedno. Závisí na vás, abyste vytvořili druh Boha, kterého chcete. Když vytvoříte Boha, který vám dává bohatství, dostanete bohatství. Když vytvoříte Boha, který vám dává zdraví, dostanete zdraví. Jestli vytvoříte Boha, který vám dává úspěch, dostanete úspěch.
 
Vezměme případ Čingischána. On si vytvořil válečného Boha, který se jmenoval Tengri. Tento Bůh Tengri mu dal vojenské plány, vojenské vybavení a pomohl mu ve válkách a Čingischán s pomocí tohoto Boha Tengri šel do války s Čínou. Čingischánova armáda byla malá, čínská armáda byla velmi velká. Ale Tengri spustil na čínskou armádu krupobití a vojáci uklouzli a upadli. Čingischán zdecimoval čínskou armádu a podmanil si Čínu. To byl Bůh, kterého si vytvořil.
 
Vy si také můžete vytvořit Tengriho, jestli chcete. Je to ve vašich rukách. Bůh, o kterém mluvíme, není židovský Bůh, není to křesťanský Bůh, není to muslimský Bůh, není to Zoroastrian Bůh, není to sikhský Bůh. Mluvíme o Bohu, kterého jste si vytvořili. Můžete si však vytvořit židovského, nebo křesťanského Boha, nebo muslimského Boha. Je to ve vašich rukách.
 
Učíme vás technologii tvoření vašeho vlastního Boha. Nakonec se stanete Bohem, kterého jste si vytvořili. Jinými slovy, když přijde čas a opustíte tuto planetu, stanete se Bohem. Bohem, kterého jste vytvořili a abyste sloužili lidstvu na jiné planetě. Je to všechno ve vašich rukách. Bohužel máte velmi špatnou představu Boha.
 
Způsob Oneness ohledně toho, že si myslíte, že Amma a Bhagavan jsou Bůh, je pryč. Ne, my nejsme Bůh! Vy si musíte vytvořit vašeho Boha. Nemohli jsme toto říci dříve, protože Božství řeklo: „Čekej do roku 2014″.
 
Nyní, s miliony lidí, kteří nás uctívají, to dává smysl. Kdybychom to udělali dříve, jevili bychom se jako ateisté nebo komunisté. Takže musíme osvobodit lidstvo od Boha stvořitele, Boha ovládajícího a trestajícího. To je důvod číslo jedna. Další je, že všichni chcete být osvícení. To se nemůže stát, pokud následujete nějakou cestu nebo učitele.
 
Nejprve musíte vytvořit výkladní skříň a pak vybrat cestu, která se vám hodí. Potom jděte hluboko do této cesty. Pak, jako suché listí, tato cesta musí odpadnout, učitel musí odpadnout, všechny cesty a všichni učitelé musí zmizet. Jen vy poznáte svoji cestu.
 
V té chvíli jste osvíceni. Dokud je zde cesta nebo učitel, osvícení není možné. Když uděláte Jednotu cestou nebo AmmaBhagavan vašimi učiteli, nemáte žádnou naději. Onenes vestavěla časovanou bombu, která vybuchne a Oneness sama odpadne. To je vaše chvíle osvícení. Proto tyto změny.
 
Otázka10. Drahý Bhagavane, jsem 24 letý chapec, který ti píše a doufá, že jeho otázka bude přečtena: během noci po obdržení poslední dikši vystoupala silná energie v mé páteři a zaplavila mozek. Během toho, co se toto všechno dělo, moje mysl křičela: “ umírám“ ve stavu úplného zoufalství.
 
Po tomto dni, nevím jak se to stalo, jsem tě požádal, abys mně řekl, co se stalo v mém životě a ten den jsem měl sen s tebou a ty jsi mně řekl, že jsem byl probuzen. Po této noci jsem zažil velmi špatné černé období. Moje mysl se pohybovala mezi stavy hlubokého smutku, ve kterém jsem měl jenom posedlé myšlenky o touze zemřít, silné strachy, ale navzdory tomu všemu jsem cítil velmi blízko  Přítomnost svého Božství a byly to tedy střídající se stavy čisté radosti, ve které neexistovalo vnímání času a prostoru a  stavů, ve kterých jsem úplně ztrácel svoji totožnost a vstupoval jsem do hlubokých stavů, kdy ve mně byl pouze mír.
 
Teď, krůček po krůčku, vycházím z této noční můry. Bhagavane, můžeš mně prosím říci, co se stalo a co mám dělat? Prosím, pomoz mi. Děkuji, Bhagavane.
 
Odpověď10 To, co se ti děje, je proces vnitřní smrti. Brzy bude tvoje minulost jenom vzpomínkou bez náboje.  Tvůj vlastní život bude vypadat jako život někoho jiného. Všechno pro tebe odpadne. Vše se děje automaticky. Není nic, co bys mohl dělat.
 
Otázka11  Drahý Bhagavane, hluboká vděčnost za všechny dary, které jsi mně a nám dal v tomto roce a které nám dáváš.
 
1. Je zde spojení mezi Realizací Boha a viděním fyzického Božství?
 
2. Mohl bys vysvětlit, jak se projevuje Realizace Boha? Velmi děkuji.
 
Odpověď11. Všechny tyto věci spolu souvisejí. Když vybuduješ řádný vztah se svým Božstvím, tvoje Božství se stane fyzickým. Na začátku cítíš, že ty a tvoje Božství jste odděleni. Potom přijde bod, kdy řekneš:  “Já a moje Božství jsme jedno“.
 
Otázka12 Drahý Bhagavane, měl jsem záblesk, že jsem Bytí, Vědomí, Blaženost (Sat, Chit, Ananada). Jak mohu jít hlouběji do této zkušenosti a učinit z ní část mého denního života? Děkuji ti, Bhagavane.
 
Odpověď12 To, co ti brání jít hlouběji, je tvoje otázka“jak mohu“.
 
V okamžiku, kdy tato otázka ustane, nebude tady nic jiného, než Bytí, Vědomí a Blaženost.
 
Otázka13 Děkuji za pomoc v mém životě! Jsem velmi šťastný člověk! Miluji tě Bhagavane! Bhagavane, je svět vytvořen hmotou nebo Vědomím? Děkuji, Bhagavane.
 
Odpověď13 To, co je zde, je jenom Vědomí. Může to být mysticky prožito.
 
Otázka14 Drahý Bhagavane. Oneness byla vždy chápana jako prostředek pro vizi a řekl jsi, že by v roce 2014 měla být organizace rozpuštěna, protože skutečná spiritualita nemůže být organizována.
 
Nicméně v Itálii a také v Indii vidím, že nic z toho se neděje a jsou vytvářeny nové struktury. V podstatě se vytváří nějaký druh kontroly nad šířením tohoto fenoménu.
 
Investoval jsem 18 let svého života a pracoval společně s tebou v šíření této vize, ale nyní  poprvé cítím nějaký druh rozporu na jeho základní úrovni. Jak můžeme zaručit, že se tento fenomén nestane intelektuálním vlastnictvím Oneness (organizace), místo toho, aby zůstal jako duchovní jmění pro lidi a budoucí generace, po tvém odchodu do důchodu, což věřím, že bude brzy, Bhagavane? Děkuji ti, Bhagavane.
 
 Odpověď14. Fenomén není organizován, protože fenomén, jakýkoli fenomén, nemůže být organizován. Je tady organizace jenom pro funkční účely, jako jsou železnice, pošta nebo banky. Je to fenomén, který nyní převzal Oneness a přímo Oneness  vede. Amma a Bhagavan nemají vůbec žádnou roli, kromě mých odpovědí na vaše dotazy na skype. Průvodci jako skupina mluví s jejich Božstvím a dostávají den za dnem pokyny.  Průvodci také vůbec nemají žádnou závislou roli. A totéž se stane také vám. Když se vaše Božství stane pro vás fyzické, povede přímo všechny vaše záležitosti.
 
Vaše Božství se bude dokonce starat o bankovní zůstatky.
 
 Otázka15 Děkuji ti, Bhagavane, za vše, co jsi pro mě udělal a všechnu Milost, kterou jsem v těchto letech dostal. Jsem pokročilý trenér, obsluhuji Posvátné komory a Mám fyzicky nefyzické prožitky Božství, ale Bůh se ještě nezjevil fyzicky-fyzicky. Nespěchám, Bhagavane. Vím, že On přijde. Od chvíle, kdy jsem slyšel, že Bhagavan jde do důchodu, cítím se jako dítě první den ve škole, kdy řekne sbohem svým rodičům, ale stejně musí jít do školy.  I když vím a cítím Bhagavana uvnitř, můžeš nám prosím dát několik slov „podpory“, Bhagavane? Žádám o Požehnání pro celou Oneness komunitu. Děkuji ti, Bahgavane.
 
 Odpověď15.  Amma a Bhagavan jsou v důchodu, ale vaše Božství nikdy v důchodu nebude. Vaše Božství vám ve skutečnosti bude blíže a blíže.
 
Je zde další dáma, která žádá o Požehnání pro svého syna Elia, pro její plné zdraví a duševní klid a také za to, aby byla použita jako nádherný nástroj Božství. Děkuji ti, Bhagavane.
 
Bhagavan: Budou také požehnáni. Takže nyní se můžeme přesunout k modlitbě.
 
video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-italy-jun-22-2014
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...