Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Otec, Chcel som auto, nie bibliu

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Otec, Chcel som auto, nie bibliu PDF Tisk E-mail
Napsal Jana Koubova   
Monday, 22 September 2014

OTEC, CHCEL SOM AUTO, NIE BIBLIU

Mladík sa pripravoval na promócie. Mnoho mesiacov chodieval obdivovať nádherné športové autá vo výklade predajcu. Vedel, že si to jeho otec môže dovoliť, tak mu povedal, že je to jediné, čo chce.
Ako sa blížil deň promócie, mladík očakával známky toho, že mu jeho otec kúpil auto. Konečne v deň promócie si ho ráno otec zavolal do pracovne, povedal mu, aký je na neho hrdý, že má takého dobrého syna a ako veľmi ho miluje. Podal mu nádherne zabale...nú darčekovú krabicu.
Zvedavý, ale trochu sklamaný mladík otvoril krabicu, kde uvidel Bibliu nádherne zviazanú v koži s jeho menom vyrytým v zlate.
Nahnevane zvýšil hlas na svojho orca a povedal: "S toľkými peniazmi, čo máš si mi dal Bibliu?" Vyrútil sa z domu, pričom Bibliu nechal v dome.
Prešlo mnoho rokov a z mladého muža sa stal úspešný podnikateľ. Mal nádherný dom a nádhernú rodinu, ale uvedomil si, že jeho otec je veľmi starý. Pomyslel si, že by sa za ním mal vybrať a vidieť ho. Nevidel ho od svojej promócie.
Ale skôr než mohol všetko zariadiť, dostal telegram, kde bolo napísané, že jeho otec zomrel a odkázal mu všetko svoj majetok. Musel okamžite ísť domov a o všetko sa postarať.
Keď prišiel do otcovho domu, smútok a ľútosť naplnili jeho srdce. Začal prehľadávať dôležité otcove dokumenty a uvidel Bibliu, presne tak ako ju zanechal pred rokmi.
So slzami otvoril Bibliu a začal v nej listovať. Jeho otec starostlivo podčiarkol verš: Matúš 7:11 - "A ak vy, súc ste zlý, vedzte ako dať vašim deťom dobré dary, čo ešte viac môže dať váš nebeský otec, ktorý je na nebesiach tým, ktorí Ho poprosia?" Ako čítal tieto slová, zo spodnej časti Biblie vypadol kľúč od auta. Na kľúči bol štítok s menom predajcu, toho istého predajcu, ktorý predával športové autá, po ktorých túžil.
Na štítku bol dátum promócie a napísané...
ZAPLATENÉ V PLNEJ VÝŠKE.
Koľkokrát si nevšimneme božské požehnanie, pretože nie je zabalené tak, ako sme očakávali?
Kontemplujte (premýšľajte) o tom & vyjadrite vašu skromnú vďačnosť.

See More
FATHER, I WANTED A CAR, NOT A BIBLE  A young man was getting ready to graduate from college. For many months he had admired a beautiful sports car in a dealers showroom, and knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted. As Graduation Day approached, the young man awaited signs that his father had purchased the car. Finally, on the morning of his graduation, his father called him into his private study, told him how proud he was to have such a fine son, and how much he loved him. He handed him a beautifully wrapped gift box. Curious, but somewhat disappointed, the young man opened the box and found a lovely, leather-bound Bible, with his name embossed in gold. Angrily, he raised his voice to his father and said,"With all your money you give me a Bible?" He stormed out of the house, leaving the Bible behind. Many years passed and the young man was very successful in business. He had a beautiful home and wonderful family, but realized his father was very old. He thought perhaps he should go to him.He had not seen him since that graduation day. But before he could make arrangements, he received a telegram telling him his father had passed away, and willed all of his possessions to him. He needed to come home immediately and take care of things. When he arrived at his father's house, sadness and regret filled his heart. He began to search through his father's important documents and saw the Bible, new,just as he had left it years ago. With tears, he opened the Bible and began to turn the pages. His father had carefully underlined a verse, Matt 7:11, "And if ye, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Heavenly Father which is in Heaven, give to those who ask Him?" As he read those words, a car key dropped from the back of the Bible.It had a tag with the dealers name, the same dealer who had the sports car he had desired. On the tag was the date of his graduation, and the words... PAID IN FULL.  How many times do we miss God's blessings because they are not packaged as we expected? Contemplate on this & express humble gratitude.

FATHER, I WANTED A CAR, NOT A BIBLE
A young man was getting ready to graduate from college. For many months he had admired a beautiful sports car in a dealers ...showroom,
and knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted.
As Graduation Day approached, the young man awaited signs that his
father had purchased the car. Finally, on the morning of his
graduation, his father called him into his private study, told him how proud he was to have such a fine son, and how much he loved him. He handed him a beautifully wrapped gift box.
Curious, but somewhat disappointed, the young man opened the box and
found a lovely, leather-bound Bible, with his name embossed
in gold.
Angrily, he raised his voice to his father and said,"With all your money you give me a Bible?" He stormed out of the house, leaving the Bible behind.
Many years passed and the young man was very successful in business. He had a beautiful home and wonderful family, but realized his father was very old. He thought perhaps he should go to him.He had not seen him since that graduation day.
But before he could make arrangements, he received a telegram telling him his father had passed away, and willed all of his possessions to
him. He needed to come home immediately and take care of things.
When he arrived at his father's house, sadness and regret filled his heart. He began to search through his father's important documents
and saw the Bible, new,just as he had left it years ago.
With tears, he opened the Bible and began to turn the pages. His father had
carefully underlined a verse, Matt 7:11,
"And if ye, being evil, know
how to give good gifts to your children, how much more shall your Heavenly Father which is in Heaven, give to those who ask Him?"
As he read those words, a car key dropped from the back of the Bible.It had a tag with the dealers name, the same dealer who had the sports car he had desired.
On the tag was the date of his graduation, and the words...
PAID IN FULL.

How many times do we miss God's blessings because they are not packaged as we expected?
Contemplate on this & express humble gratitude.

(převzato z FB učení Sri Ammy Bhagavana)

 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...