Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Darshan pro Maďarsko a Českou republiku 22. 11. 2014

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Darshan pro Maďarsko a Českou republiku 22. 11. 2014 PDF Tisk E-mail
Napsal Jana Koubova   
Thursday, 04 December 2014

Image Překlad otázek a odpovědí

Jaké to bylo se můžete podívat zde

Úvod ČR:

Nejdražší Sri Bhagavane, jsme všichni tolik nadšeni, že naše země dostala tak velké požehnání účastnit se darshanu s Tebou, milovaný Pane. Děkujeme velmi srdečně za všechnu Božskou práci, kterou Ty a Sri Amma děláte pro lidstvo. Tolik Vás milujeme!

Jsme malá země v srdci Evropy, ale je tu hodně dikšadávajících a trenérů. Jsme vděčni, že jsme byli požehnáni 10ti posvátnými komorami.

Dnes jsme se shromáždili na 5ti místech. Připravovali jsme se na tento mimořádný den 21 denní sadhanou Varadeeksha Mala. Chvíli před tímto darshanem s Tebou jsme posílali 21 minut dikšu naší zemi se záměrem zlepšení ekonomické situace. Tolik si přejeme naplnění, růst a zázraky pro všechny české lidi, nejdražší Sri Bhagavane. Tolik si přejeme žít ve šťastné zemi. Velmi děkujeme za všechna Tvá požehnání, milovaný Sri Bhagavane.

Otázky:

Drahý Bhagavane, jak můžeme objevit svou cestu? Jak se nám může naše swadharma vyjevit?

Sri Bhagavan: Svou cestu objevíte jen tehdy, když opustíte všechny ostatní cesty. Když říkáme, že musíte opustit všechny ostatní cesty, neznamená to, že vy uděláte rozhodnutí a opustíte všechny cesty. Znamená to, že musíte uvidět marnost následování jakékoli cesty a to, že nikam nevede. Když toto uvidíte, cesta automaticky odpadne. Musíte pochopit nebo musíte mít vnitřní vhled, že ta cesta vám brání probudit se. Probuzení se stává v daném okamžiku. Pokud následujete cestu, vzdalujete se od tohoto okamžiku. Cesta je to, co vám brání probudit se. Když budete mít tento vnitřní vhled, jste v tomto okamžiku probuzeni. V ten moment objevíte vaši cestu a vaše cesta se nazývá swadharmou. Následování jakékoli cesty vás nedovede k probuzení. Avšak na druhou stranu opuštění všech cest vás přivede k probuzení. Ale to vyžaduje tvrdou práci.

Drahý Bhagavane, my rodiče máme opravdu velkou starost o budoucí generace. Netušíme, jak bychom mohli pomoci našim dětem a vnoučatům s jejich strachy a zraněními… Co bys poradil rodičům, Bhagavane? Jak mohou nejlépe pomoci svým dětem?

Sri Bhagavan: Prvním krokem je, musíte být sami takovými, jakými chcete, aby byly vaše děti. Druhým krokem je, musíte praktikovat vnitřní integritu. Třetím krokem je, když budete praktikovat vnitřní integritu, naučíte se umění naslouchat svému dítěti. Čtvrtým krokem je, pokud se naučíte umění naslouchání a skutečně budete naslouchat vašemu dítěti, budete vědět jak jednat a toto jednání vyprodukuje to nejbáječnější dítě.

Drahý Bhagavane, vždy nás učíš zůstávat s tím, co je. Jiné metody nás učí, jak kontrolovat mysl a kontrolovat tělo. To je pro mě protimluv. Mohl bys mi to vysvětlit, Bhagavane?

Sri Bhagavan: Zůstat s tím, co je, je jedna z cest, ale není to jediná cesta, existuje několik cest. Kteroukoliv cestu však následujete, musí nakonec odpadnout. Musí odpadnout sama od sebe. Jedině potom se věci začnou dít. Neměli byste si představovat, že být s tím, co je, je jedinou cestou. Je to jedna z cest. Výhodou zůstávání s tím, co je, je to, že rychle odpadne a společně s tím odpadnou i ostatní cesty.

Drahý Sri Bhagavane, v jednom učení říkáš: Probuzení je stav splynutí s Božstvím ve vás. Jak je to tedy s lidmi, kteří jdou životem bez Božství? Je pro ně přesto možné probuzení? Prosím objasni nám to, můj drahý Bhagavane.

Sri Bhagavan: Slovo probuzení má v Oneness různé významy. V zásadě za probuzení považujeme zastavení veškerého denního snění. K tomu může dojít i bez pomoci Božství. Božství všechno velmi urychlí. To je zásadní rozdíl.

Drahý Sri Bhagavane, v jednom učení říkáš: Každý jednotlivec, bez ohledu na to, kde se nachází, je zodpovědný za to, v jakém žijeme světě. Na druhou stranu říkáš: nikdo nejste zodpovědný. Mohl bys nám to prosím objasnit, Bhagavane?

Sri Bhagavan: Když se díváte z ptačí perspektivy na celý les, uvědomíte si, že nejste zodpovědní. Jste jen částí celku a celek vás kontroluje. A když získáte toto vnímání, všechny věci se pro vás změní a stane se z vás proměněný člověk. Když se díváte z ptačí perspektivy, změní se vaše vnímání, vy se změníte, tak si uvědomíte, že nejste zodpovědní. To nazýváme rozkvětem inteligence. S rozkvětem inteligence rozkvete také vaše srdce. A spolu s tím se změníte vy a s vámi se změní svět. Když se díváte z perspektivy červa, pak si uvědomíte, že jste zodpovědní. A toto také změní vaše vnímání, je tu rozkvět inteligence a vaše srdce rozkvete, změníte se vy a změní se svět. Oba způsoby fungují.

Drahý Bhagavane, jsme tak vděční za všechno co jsme dostali od Ammy a od Tebe. Velká část Maďarské a České populace zápasí s finančními problémy. Vědomí hojnosti je pro naše země tak důležitá. Prosím Pane, můžeš nám povědět o vědomí hojnosti? Nauč nás, co je bohatství. Jak můžeme vytvořit vědomí hojnosti? Jaké kroky bychom měli podniknout pro vědomí hojnosti?

Sri Bhagavan: Prvním krokem k získání vědomí bohatství je být si vědom všeho, co máte, jako: vaši rodiče, váš manžel nebo manželka, vaše děti, váš dům nebo auto, které máte, nebo šaty, které máte… Takže musíte upřít vaši pozornost na vše, co máte. To je prvním krokem. Druhým krokem je prozkoumat každou negativní událost ve vašem životě, změnit vaše vnímání a uvidět tuto událost pozitivním způsobem. Jakkoliv je negativní, musíte v ní spatřit nějakou výhodu. Musíte změnit vaše vnímání ohledně každé negativní události ve vašem životě. Třetím krokem je, Maďaři a Češi musí stanovit den a čas v každém měsíci a ze svých domovů se záměrem bohatství pro jejich zemi posílat Deekshu mapě jejich země. Jak v tom budete pokračovat, vědomí bohatství vaší země stoupne. A spolu s tím se přirozeně stanete bohatými. Dělali jsme to v několika vesnicích v Indii a došli jsme k úžasným výsledkům. Takže jediné, co musíte udělat, je, máte dostatečný počet lidí v obou zemích, musíte se rozhodnout a stanovit datum. Mohou to být různá data pro Maďarsko a Českou republiku. A musí to být ve stejný čas. A všichni společně musíte dát Deekshu mapě. Záměrem musí být bohatství. Ve skutečnosti za 6 měsíců uvidíte výsledky. Nazýváme to technologií vědomí.

Drahý Bhagavane, mohl bys vysvětlit rozdíl mezi dosažením a naplněním? Jak může mít člověk ve svém životě obojí, Bhagavane?

Sri Bhagavan: Mohli byste něčeho dosáhnout, ale nemuseli byste se cítit naplnění. Při každém dosažení můžete cítit naplnění. A můžete něčeho dosáhnout a přesto nebýt naplnění. To závisí na programech, především na tom, co se stalo v děloze a při porodu. Jakmile se toto změní, můžete mít obojí, dosažení i naplnění.

Drahý Bhagavane, v jednom učení říkáš: Život není problém k řešení, ale proces k prožívání. Jak tomu mám rozumět? Nemám tedy řešit žádné výzvy, problémy, situace v životě? Prosím pomoz mi tomu porozumět, Bhagavane. Děkuji Ti, Bhagavane.

Sri Bhagavan: Oneness je o zapojení se do života a o akceptování výzev života. Život ti dá výzvu a jak ji naplníš, bude další výzva čekat, aby mohla k tobě přijít. A když se budeš dál zapojovat do života a přijímat tyto výzvy, jsi na cestě k probuzení. Začneš se vyvíjet velmi, velmi rychle. Tyto výzvy mají být uvnitř prožité naplno. Cokoliv prožité naplno vám dá radost, tato radost vám dá energii jít směrem vpřed. Takže jsou tu dvě věci. První je opravdu se zapojovat do výzev a druhá je tyto výzvy uvnitř plně prožít.

Drahý Bhagavane, prosím objasni nám, jaký je rozdíl mezi odpoutáním a lhostejností. Děkuji, Bhagavane.

Sri Bhagavan: Odpoutání je něco, co se vám stane. Lhostejnost je něco, co praktikujete. Můžete být lhostejní k věcem ve světě. Můžete být lhostejní k bohatství, k vaší rodině. Ale toto není odpoutání. Dál můžete být ve světě, stále můžete být s vaší rodinou, zapojovat se do světa a stále být při tom odpoutáni. Odpoutanost se stane. Lhostejnost je něco, co praktikujete.

Drahý Bhagavane, proč někdo zažívá spoustu zázraků v životě a někdo vůbec žádné? Můžeme s tím něco dělat? Děkuji, Bhagavane.

Sri Bhagavan: Ano, musíte poslouchat mnoho zázraků a pak musíte dospět do bodu, kdy uvěříte, že je to možné také pro vás. V ten moment se začnou zázraky dít. Tak prosím dále poslouchejte mnoho zázraků. A náhle zjistíte, že se vám zázraky dějí a od této chvíle na vás začnou zázraky pršet.

Nejdražší Bhagavane, milovaný Pane, nekonečné díky za vše, co Ty a Amma děláte pro lidstvo. Tolik vás všichni milujeme! Velmi děkuji za všechnu sevu, kterou mohu vykonávat pro Oneness. Otázka: Kam půjdeme my, Tví oddaní, po této inkarnaci? Děkuji, vždy u Tvých lotosových nohou, Bhagavane…

Sri Bhagavan: Můžete jít do kterékoliv z 21 říší, které jsou ve skutečnosti jinými světy, až přejdete na druhou stranu. Budeme vás učit, jak přejít na druhou stranu a potom si budete moci vybrat.

Drahý Bhagavane, ráda bych, aby se Paramatma Ježíš Kristus stal pro mě fyzickým, ale zatím jsem přišla na to, že si myslím, že si to nezasloužím a nevěřím, že je toto pro mne možné. Mohl bys mi prosím říci, co mám dělat, Bhagavane? Velmi Ti děkuji, drahý Bhagavane.

Sri Bhagavan: Především musíš poznat lidi a mluvit s lidmi, pro které je Pan Ježíš Kristus fyzický. Ve světě jsou lidé, pro které je Pan Kristus velmi fyzický. Pomohlo by ti mluvit s nimi. Dále by sis měla myslet, že si to zasloužíš také a že je to opravdu možné i pro tebe. Když se dostaneš do takové situace, že uvěříš, že je to možné pro tebe a že si to zasloužíš, jistě se to stane.

Drahý Otče, mohl bys promluvit o budoucnosti Oneness fenoménu? Jaký bude v příštích letech, za 5, 50 a 100 let, Bhagavane?

Sri Bhagavan: Věci se budou rapidně měnit a další důležitá změna nastane v roce 2018. Co přesně se bude dít, nemůžeme vysvětlit nyní. Ale začne se to dít. V těch letech začnete chápat, až se to bude dít. Ještě pár let na to tedy počkejte a uvidíte, jak se svět rapidně změní.

Aktualizováno ( Thursday, 04 December 2014 )
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...