Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Život v Radosti

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Život v Radosti PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Saturday, 09 September 2006
Image Opravdová vnitřní radost vzniká sama o sobě. Není závislá na okolnostech. Řeka proudí ve vás a skrze vás, nesouc poselství radosti. Tato božská radost je jediným smyslem života.

Všichni jsme hledající a náš cíl je stejný: dosáhnout vnitřního míru, světla a radosti, stát se neoddělitelně jedním s naším Zdrojem a vést život plný skutečného uspokojení.
Žít v radosti znamená žít vnitřním životem. To je život, který vede k poznání sebe samého. Sebepoznání je poznání Boha, protože Bůh není nic jiného než Božskost, která čeká hluboko uvnitř každého z nás, aby byla objevena a odhalena. Na Boha se také můžeme obracet jako na Vnitřního kormidelníka nebo na Nejvyššího. Ale bez ohledu na to, který termín užijeme, míníme tím to nejvyšší uvnitř nás, které je konečným cílem našeho duchovního hledání.
Pouze tehdy, sytíme-li vnitřní život, může mít vnější život skutečný smysl. Naše tělo sytíme bez opomenutí třikrát denně. Hluboko uvnitř nás je božské dítě, kterému říkáme duše. Abychom však nasytili toto dítě, na to čas nenacházíme. Duše je vědomým zástupcem Boha v nás. Dokud a pokud toto dítě-duše nebude naplněno, nemůžeme být nikdy naplněni ve svém vnějším životě.
Jak vytvoříme spojení mezi vnitřním životem a vnějším životem? Známe-li božské umění meditace, pak můžeme jednoduše a vědomě tyto dva světy spojit. Pokud cvičíme meditaci, každá chvíle se stává zlatou příležitostí odhodit depresi, frustraci, zlobu, strach a další negativní kvality a vynést do popředí božské kvality vnitřního světa: lásku, mír, radost a světlo.
Duchovní člověk by měl být normální člověk, řádný člověk. Aby duchovní člověk dosáhl Boha, musí být ve svých každodenních činnostech božsky praktický. V božské praktičnosti se dělíme o své vnitřní bohatství. Za každým činem cítíme božskou motivaci a o výsledek se dělíme s ostatními. Duchovnost nepopírá vnější život. Vnější život by měl být projevením božského života uvnitř nás.
zdroj: www.srichinmoy.org 

Aktualizováno ( Sunday, 10 September 2006 )
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...