Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Otázky na sri Bhagavana

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Otázky na sri Bhagavana PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Saturday, 09 September 2006

Image 

Otázka: Slyšel jsem už toho hodně o tom co je to osvícení. Co je to ale doopravdy? Je osvícení v dnešní době skutečně možné?
Odpověď: Jednoduše řečeno, osvícení je rozpuštění vnímání se jako nějaké pěvně definované a oddělené „já“. Jakmile si uvědomíme, že koncept „já“ je jen iluze, pak jsme schopni se uvědomit, jako tok vědomí, které už nelze podmiňovat a omezovat naší myslí. Ano je to v dnešní době možné.

Otázka: Proč se tak děje?
Odpověď:  Je to evolučními cykly lidstva a této planety. Právě se přesouváme z Kali Yugy, věku temna a chaosu do Satya Yugy, věku vzestupu světla. Tento přesun začal v roce 2003 a kritické intenzity dosáhne na konci roku 2012.

Otázka: Bhagavan říká, že osvícení je možné jednoduše darovat. Jak je to možné?
Odpověď: Spousta lidí si osvícení spojuje s extrémním úsilím, disciplínou a askezí, které vyústí v úplné zřeknutí se světa a zasvěcení se pouze duchovní cestě. Nic nemůže být pravdě vzdálenější. Osvícení nemůže být dosaženo skrze úsilí a to ať se snažíte sebevíc. Ve skutečnosti právě toto úsilí je největší překážkou! Je to jako byste se snažili vytáhnout z tekutého písku tím, že byste se tahali za vlasy. Indická tradice většinou učí, že osvícení může být pouze darováno jako projev božské milosti. V tomto případě se milost projeví jako neurologická změna v mozku.

Otázka: Jak dojde k této neurologické změně?
Odpověď: Stane se tak v důsledku přenosu energie známé jako „dikša“, která obsahuje program Ammy a Bhagavana která přeuspořádá fyzickou strukturu mozku. Po dokončení celého procesu se již osoba nachází v permanentním stavu osvícení. Nemusí to být zrovna mystický stav, ale je to stav, ve kterém prožíváte realitu takovou jaká je, bez omezujících a podmiňovacích filtrů lidské mysli.

Otázka: Budu se muset vzdát současného životního stylu až se stanu osvíceným?
Odpověď: Pouze pokud to budeš chtít.  Neznamená to že musíš jít žít do nějaké jeskyně, alespoň pokud to tak necítíš. Bhagavan zdůrazňuje, že osvícení je velice přirozený stav a že taková osoba se spíš stane mnohem více funkční, radostnější, milující a je celkově úspěšnější v každém aspektu života.

Otázka: Musím změnit svoje náboženství, pokud chci přijít do Golden City?
Odpověď: Náboženství nemá nic společného s osvícením či duchovností.  Jedná se čistě o neurobiologický fenomén. Jakmile budete osvícení  vaše vnitřní světlo vás povede a propojí vás s esencí vašeho náboženství nebo duchovní tradicí, pokud nějakou následujete.

Otázka: Slyšel jsem, že osvícení je dar. Proč za něj tedy vybíráte tolik peněz?
Odpověď: Ano, osvícení je dar a stejně tak peníze jsou dar. Téměř všechny peníze jdou na údržbu a provoz areálů, dále pak na výstavbu chrámu Jednoty a přidružených budov. Všichni členové univerzity Jednoty včetně Ammy a Bhagavana žijí velice skromný život.

Otázka: Jak dlouho to bude trvat než se stanu osvíceným?
Odpověď: To záleží na spoustě faktorů jako je stav vašich čaker a nádí, podmínky během dětství, vaše strachy, obavy a odpor ke změně, váš koncept Boha a karmický osud.  Někteří lidé dosáhnou osvícení už po první dikše, jiní vyžadují mnohem delší dobu. Bhagavan říká, že každý pokud zde bude ještě v lidském těle, DOSÁHNE osvícení.

Otázka: A co lidé kteří umřeli?
Odpověď: Jakmile dojde k masovému osvícení, budou osvíceni také.

Otázka: Jak můžete slibovat osvíceni v tak krátkém čase, když tolik lidí se k tomu nepřiblížilo ani po několika životech úsilí?
Odpověď: Není to zas tak krátká doba. Lidstvo je na cestě k tomu velmi dlouhý čas. Nyní vstupujeme do Zlatého věku a pro lidstvo jsou teď dostupné nové energie, které tu dříve nebyly. Bhagavan říká, že už jsme udělali všechny svoje sadhany. Nyní je čas dokončit tuto cestu jako lidský druh.

Otázka: Je osvícení konec naší duchovní cesty? Co přijde potom?
Odpověď: Ne, je to jako vstup do nového světa ale tato cesta nemá žádný limit. Vše tím teprve začíná.

Otázka: Jak se dozvím, že jsem se stal osvíceným?
Odpověz: To poznáš podle toho, že už se přestaneš pokoušet stát osvíceným. Utrpení je v podstatě odpor k prožívání reality takové jaká je. Jakmile budeš osvícený už nebudeš věčně hledat změnu, popírat, hájit nebo zbožňovat realitu. Budeš přirozeně prožívat přítomný okamžik takový, jaký je.

Otázka: Jaké to je být osvícený?
Odpověď: Bhagavan mluví o osvícení jako o vytvoření otvoru ve zdi, která reprezentuje vaši mysl. U některých lidí to trvá déle než u ostatních. U některých lidí to může být malá prasklina, zatím co u ostatních lidí zkolabuje celá zeď naráz. Ať už se to stane jakkoliv, jakmile prožíváme otvor v této zdi, tak můžeme projít skrz k úplně jinému vnímání reality. Naše smysly se mnohem více zjemní. Mystické reality začnou pronikat do všedních realit našich životů. Jakmile rozpustíme pocit omezenosti, který nás odděluje od zbytku univerza, tak celé univerzum začne proudit skrze nás! Ale to se musí prožít bezprostředně!

Otázka: Budu schopen vykonávat zázraky poté co se stanu osvíceným?
Odpověď: Celý život se stane zázrakem  pokud jste osvobozeni od stalého podmiňování lidské mysli. To co nazýváte zázraky, se stane normální zkušenost vašeho života.,

Otázka: Budu schopen vykonávat svoje všední zaměstnání, poté co se stanu osvícený?
Odpověď: Nebudeš odpojený od světa. Budeš dále žít svůj život, dělat svoji práci, udržovat vztahy s ostatními lidmi. Tím že budete čím dál víc v přítomnosti každého okamžiku se každý všední okamžik stane neobyčejným zážitkem.

Otázka: Změní se mé vztahy k ostatním lidem po té, co budu osvícen a jak?
Odpověz: Objevíš, že to co jsi nazýval láskou, byla pouze snaha vašeho neurotického já o přežití. Začneš prožívat bezpodmínečnou lásku a radost bez hranic ve vztazích ke všem lidem včetně toho k sobě.

Otázka: Je masové osvícení skutečně možné nebo je to zbožné přání?
Odpověď: Myšlenka masového osvícení je založena na přírodním zákoně. Ať už to nazýváme „fenomén sté opice“ nebo zákon „synchronicity“, tak myšlenka je taková, že pokud máme určitý počet lidí ve vyšším stavu vědomí, tak zbytek lidí automaticky přejde do rezonance s touto „kritickou masou“.

Otázka: Co je morfogenické pole?
Odpověd: „Morfogenické pole“ je termín vytvořený biologem Rupertem Sheldrake, který představuje pole vědomí určitého živočišného druhu. Čím více jednotlivců nějakého živočišného druhu vykazuje nějakou vlastnost nebo vibruje v určitém stavu vědomí tím snadnější je pro ostatní jednotlivce daného druhu nabýt tohoto stavu vědomí nebo vlastnosti!

Otázka: Budu schopen léčit ostatní lidi poté co se stanu osvícený?
Odpověď: Po osvícení se často stává, že tvoje čakry a nadí budou aktivovány, což aktivuje schopnost léčit tělo a emocionální bloky z minulosti. Tato schopnost se ještě více zesílí, poté co se stanete realizací boha.

Otázka: Zvýší se počet synchronicit v mém živote poté co se stanu osvícený?
Odpověď: Jakmile budete jednou osvícený, už nebudete vnímat život a realitu tak omezeně jako dřív. Uvědomíte si, že skrze vás proudí celé universum. Synchronicity se stanou vaším způsobem života. Příležitosti k vám budou přicházet bez většího úsilí a život se stane spontánním a snadným.

Otázka: Zdá se, že osvícení je obecně východní koncept. Je to stejné jako sjednocení se s bohem?
Odpověď: Můžeš být osvícen, aniž bys realizoval boha. Můžeš realizovat boha, aniž bys byl osvícen. Jedno automaticky neznamená druhé, ale pokud jsi osvícen a zároveň realizací boha tak to jsi opravdu požehnán milostí, silou a třpytem božského vědomí, které z vás bude vyzařovat během jakékoliv vaší činnosti.

Otázka: Slýchávám, že Amma a Bhagavan jsou avataři. Co znamená slovo Avatar?
Odpověď: Avatar je božské vědomí, které sestoupilo na zem. Toto vědomí se může, projevit v mnoha formách podle konkrétního poslání aby urychlilo proces lidské evoluce. Nyní vstupujeme do Zlatého věku a během tohoto procesu se připravuje k tomu, abychom se pozvedli nad současnou úroveň dualistického vědomí. Amma a Bhagavan jsou zde se speciálním úkolem a tím je pomoct lidstvu na této cestě.

Otázka: Co se bude dít během procesu, který pořádá univerzita Jednoty?
Odpověď: Začnete velice intenzivním procesem sebepoznávání, který nazýváme „samskara shuddhi“ a během toho procesu vám umožníme vidět sama sebe z mnoha úhlů pohledu, včetně té temné a ošklivé strany. Uvidíš jasně své emocionální procesy, negativní bloky, traumata z dětství a oprostíš se od pevných přesvědčení, které tě udržovali po dlouhou dobu v utrpení.  Proces pak dále pokračuje postupným odpoutáváním se, během kterého budeš schopen prokouknout svoje já a tím se od něj osvobodit.  V tomto novém stavu bytí budeš pak zcela připraven na konečnou fázi 21-denního procesu a tou je sestoupení božské přítomnosti.

Otázka: Prožíval jsem stavy osvícení už v minulosti. V čem se to od toho liší?
Odpověď: Nejspíš to nebude příliš jiné. Morfogenické pole osvícení proniká celou planetou a mnoho lidí kteří nikdy nebyli vystaveni těmto stavům je začínají spontánně prožívat. To co lidi prožívají během dikši není jen krátkodobý vysoký stav vědomí, ale neurologická změna v mozku která vede k trvalému stavu osvícení.

Otázka: Co je temná noc duše? Dost jsem o ní slyšel a mám z ní trochu obavy.
Odpověď: Pokud přivedete do těla více světla, bude to mít odpovídající emocionální a biologickou reakci. Staré překážky, fyzické bloky a emocionální vzory vylézají na povrch, aby mohli odejít. Temná noc duše představuje čištění od nevědomosti, které vás připravuje na hlubší příchod světla.  Obvykle to bývá nezbytná podmínka k hlubším stupňům mistrovství. Ježíš prožíval tuto temnou noc duše před svojí veřejnou misí, kterou známe jako „pokoušení ďábla“ v poušti. Budha ji také prožil během procesu osvícení jako zápas se „sváděním Mary“. Nahání to strach, pouze dokud se bojíte smrti. Jakmile si uvědomíme, že zde není žádné „já“ které by mohlo zemřít, nový úsvit může začít.

Otázka: Mluvíte také o sestupu božských bytostí do našich těl. Jak to souvisí s osvícením? Je to stejné jako channeling?
Odpověď: Tento sestup božský energií, který se tady v Golden City probíhá, je počátek realizace boha.  Nejedná se o to samé co je osvícení. Osvícení je oproštění se od ztotožňování se s „já“. Tento sestup božské energie je přípravný proces pro sestup božských osobností jako Kristus, Maitreya, Kalki nebo Mehdi, jejichž přítomnost ve vás se bude stupňovat shodně podle přání a záměru sloužit této planetě. Tento sestup božských energií může začít formou „channelingu“ během kterého jste stále ještě oddělen od božských bytostí které se skrze vás mohou manifestovat, ale postupem času se stanete ztělesněnou manifestací prvotních energií. Asi nejznámější příkladem tohoto procesu je Ježíš do kterého během křtu od Jana křtitele sestoupil „duch svatý“ ve formě holubice. Od toho okamžik se z něj stal Ježíš Kristus.

Otázka: Jak můžu vědět, že to co „přijímám“ není nějaká forma posednutí?
Odpověď: Posednutí je nezvané a nežádané vniknutí energie, která obecně poškozuje vnímání života, práce a vztahů.  Přijmutí je svobodně zvolený proces, kde nejvyšší aspekt božství, který splyne s vaším vnitřním bytím jako výraz vaší touhy sloužit lidstvu. To přináší naplnění lidského potenciálu a často to v nás projeví nádheru, sílu a schopnosti, které zde předtím nebyly.

Otázka: Říkáte, že masové osvícení nastane v roce 2012. Má to něco společného s Mayským kalendářem?
Odpověď: Mayský kalendář uvádí rok 2012 jako konec lineárního času a počátek nového vnímání všeho stvořeného. Hinduisti, také uvádí stejný časový úsek jak kritický okamžik pro kolektivní přechod do Zlatého věku. Tyto dva systémy se shodují s vizemi spousty lidí po celém světě, o tom že se už brzo blíží něco nového a vzrušujícího.

Otázka: Hraje karma roli během procesu osvícení? Co se stane s karmou poté co se stanu osvíceným?
Odpověď: Vaše osobní karma je faktor, který vás dovést až k bráně. Přestože jste dosáhly prahu osvícení je to božská milost, která může dostat skrze bránu.  Jak jednou zmizí vaše „já“, tak zmizí i vaše krarma.  Zůstane zde ještě karma „národa“ nebo „lidstva“ ale vaše „osobní“ karma zmizí stejně jako vaše „já“.

Otázka: Slyšel jsem o osvícených lidech, který neměli žádného gurua. Jak tedy můžete říkat, že osvícení mi může dát pouze guru?
Odpověď: Guru nemusí mít fyzickou formu. Může jím být třeba božská bytost nebo váš atraryamin. Pro většinu lidí je mnohem jednoduší důvěřovat a vytvořit si vztah k někomu, kdo je inkarnován do lidského těla. Faktem ale zůstává, že je to dar božské milosti, který vám může být pouze dán. Pokoušet se o to by bylo jako snažit se utéct z vězení lidské mysli pouze prostředky této mysli ale klíč od tohoto vězení se nachází venku!

Otázka: Stanu se osvíceným poté co se zúčastním procesu osvícení v Golden City?
Odpověď: Nemějte žádné očekávání. Nemůžete dosáhnout osvícení skrze vaše vlastní úsilí a to ať se snažíte sebevíc.  Až přijde váš čas, tak budete mít schopnost tento dar přijmout a to i v případě, že se tomu  budete snažit klást sebevětší odpor!  Jediné co můžete udělat je otevřít své srdce a říct „Ano“ všem zkušenostem, které budou přicházet. Nechte dikšu udělat zbytek. Univerzum zareaguje s perfektním načasováním.

Aktualizováno ( Sunday, 10 September 2006 )
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...