Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow SPRÁVNA CESTA, SPRÁVNE ÚSILIE

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

SPRÁVNA CESTA, SPRÁVNE ÚSILIE PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Tuesday, 12 September 2006
ImageÚVOD: drogy a správna cesta
Ako chce človek pracovať s kvalitnou vnútornou silou v tele, keď pred tým, ako sa začneme telesne a duševne pohybovať nezvládavame silu, ktorá podmieňuje existenciu tela a ktorá podmieňuje existenciu duše.

Existuje sila, ktorá podmieňuje jak existenciu telesného, tak i existenciu duševného stavu. My túto silu neovládame, ale cvičíme telesne a cvičíme duševne. Prečo? A kto bude ovládať to podložie? Veď tá sila, keď nie je kontroľovaná, keď nie je ovládaná je hrozná, ona je dokonalá. Vnútorná sila je nezdokonaliteľná! Je to naša myseľ. Pokiaľ túto silu neovládame, ovláda táto sila dokonale nás. V okamžiku, keď nadobudneme chémiu pohybom, vzniknú vlastne určité formy telových opiátov. Keď neovládame svoju myseľ, toto príjemné rozhranie sa stáva ponukou, moja vnútorná sila túto ponuku zosilní a priviaže ma k nej. Už každým ďalším cvičením ťažšie vystúpime z tohto cvičebného rozhrania a nakoniec cvičebné rozhrania zo mňa urobí robota. Neslobodného robota, ktorý špičkovo bude cvičiť, dokonale odcvičí tai- chi a ohne železnú tyč na hlave. Ale veď to dokážu aj roboti, ale ešte dokonalejšie. Veď to nie je zmyslom života. Zmyslom života nie je ani útok a ani obrana a neospravedlňuje nás toto rozhranie nebezpečné a životu nebezpečné, že žijeme v džungli a pripravujem sa na to, aby som sa mohol brániť! No ale, kedy sa budem pripravovať potom na správne úsilie? Na myslenie, nie na boj – kedy podporíš správnu cestu, nie cestu živočícha, animálneho tvora, ktorý rozrazí hlavou tehlu. Veď myseľ vaša sa stáva tým, čo jej ponúknete. Keď jej ponúknete perfektné pohyby, aj keby boli neviem ako dokonalé, aj tak to bude len perfektný povrch. Je to len povrchná udalosť a duch a myseľ tohto bojovníka sa stáva len predmetnou. Ale dokonale predmetnou. Tak čo tam o slobode môžeme hovoriť? Je tam možnosť hovoriť o kultivovanom prostredí ? Nie! My tam môžeme hovoriť len o nedokonalom tvorovi, ktorý dokáže hlavou preraziť tehlu. Je to len technológia bez srdca. Načo je také rozhranie, ktoré vás uväzní.
Jediné, čo je bezpečné a nebezpečné je vnútorná sila – myseľ. Pretože ona z vás robí podľa vzoru ktorý pozorujete to, čím ste : keď budete bojovníkom, budete bojovníkom, keď sa oddáte alkoholu, budete alkoholikom, dáte sa k drogám, budete narkoman za podmienok, že neovládate seba samých. Problém nie je v droge, a ani v chlaste, problém je v tom, že žiadna bytosť na tejto zemi neovláda tú silu, ktorá z nej urobí drogovo závislú alebo alkoholovo alebo bojovo závislého alebo inak závislého. V tom je ten problém, nie v drogách. Pretože žiadna chápajúca myseľ nemôže podľahnúť niečomu, čo nie je správnym úsilím – len pokušením. Je len jedno správne úsilie – tam sa nedá pomýliť - je to myslenie, všetko ostatné je len pokúšanie – droga, slastné omamné pocity. Nikto vám neberie, že chcete mať vo svojich telách príjemné pocity – ale drogy vám to „určite“ zabezpečia. Ale v tom okamžiku, keď tvoja myseľ začne pozorovať príjemné emocionálne prostredie pomocou chémie, ktorú droga vyvoláva, akú máš istotu, že nestane sa tvoja myseľ tým rozhraním emocionálnym a budeš len animálna neotesaná bytosť, ale dobre sa cítiaca. Nič viac. Odkedy city, emócie riešia problémy a menia skutočnosť? Odnikedy! Myseľ zatemnená je dobrou náladou a to nie je myslenie, to je len chemický stav, ktorý sa odráža v duševnom stave a duševný stav je svetom našich nálad, emócií a každá bytosť chce mať dobrú náladu – no neprikročíte k drogám? V tom okamžiku odstupujete od správneho úsilia, alebo vybudovať veľmi dobré rozhranie správnej cesty. Ak na správnej ceste si dáte drogu alebo alkohol , nemôžete zostúpiť zo správnej cesty, a preto viete a chápete, že toto telesné rozhranie môže mať len takéto chemické zloženie aby dobre fungovalo, pretože vy dobre chápete za akých elektrických a chemických podmienok bude dobre fungovať a preto si tú drogu nedáte , a ak si ju dáte, tak len v miere takej, aby vás to osviežilo, ale nie odklonilo od správnej cesty.
 
Význam správnej cesty: sny
Byť naplnený znamená stvoriť naplnenosť. Naplnenosť sa nedá kúpiť podobne ako láska, ani tú nekúpime, nevieme darovať a ani ukradnúť. Láska sa proste tvorí, tak ako aj plnosť srdca sa tvorí. Jediné, čo vás napĺňa je pochopené rozhranie vašich spomienok, vašej prirodzenosti, vášho srdca. Až vtedy, keď porozumiete sebe úvahami o sebe, o snoch ,čo vás tvorí, odkiaľ smerujete a prečo je to tam, čo v snoch stretávate a čo vám hovoria sny, prečo sa vám práve sníva o tom a o inom, a keď odpovede na to dostanete, spoznávate seba samých aj cez snové rozhranie, kde bezprostredne rozpad osobnosti umožňuje vám prejavovať sa prirodzene. Tak cez snové rozhranie práve vtedy keď spíte, poznávate svoju prirodzenosť. Pozorne sledujete svoje sny a snažte sa , aby ste odtlačok vo vedomí ako ikonu ponechali spomienkovú, že áno, toto sa mi niekedy snívalo, a tak vám ukáže táto ikona smer do vášho srdca, ak sa opäť navracať k úvahám chcete o tom čo sa vám snívalo, o tom čo ste objavili v sebe, pouvažujte, porozmýšľajte – je dobrá cesta. Skúsme si povedať, aká cesta vedie k prebudeniu vnútornej sily :

Cesta k prebudeniu vnútornej sily:
Ak sa tak rozhodneme, treba prísne dodržiavať pravidlá týchto jednoduchých krokov. Tam nepripúšťa sa zmena , pretože máte šesť chemických prvkov, keď ich poskladáte v inej kombinácii už to nie je to čo chceme. Rozumiete mi? Že je nutnosť dodržať postupnosť v spájaní jednotlivých prvkov, lebo keď to pozmeníte, už to nie je to svetlo, len temnota, a preto do srdca uložiť a nemeniť. Aby ste sa stali slobodnými, musíte sledovať správnu cestu. Správna cesta sa tvorí len a len správnym úsilím. Aby ste vytvorili správne úsilie, musíte sa správne rozhodnúť čo je správne úsilie a čo je pokušenie. A tak si povedzme, je len jedno správne úsilie, a to je stav myslenia – je to prirodzená vlastnosť našej mysle. A čo je pokušenie? Pokušenie je všetko to ostané. Je základom ľudského utrpenia, pretože ľudské utrpenie pramení z jediného stavu a to zo stavu temnej mysle a tri príčiny z nej vyrastajú, ktoré uvedú bytosť do utrpenia na základe pokušenia, sklamania a znechutenia. Ľudské pokušenie je vždy sprevádzané ľudským sklamaním a ľudské sklamanie je vždy sprevádzané ľudským znechutením. Ak toto ponúknete sebe, vaša myseľ sa stane mysľou znechutenou. Cez túto clonu znechutenosti všetko to, čo budete vidieť a vnímať bude nechutné. Celý život bude nechutný a vy prídete k záveru, že je to tu nechutné! A v tom okamžiku v celom rozhraní tela, pretože aj vaše telo je skutočnosť vonkajšia a vy cez svoju znechutenú myseľ na svoje telo a svoju dušu budete nazerať ako na nechutné, čo vás privedie k záveru rýchlo sa ich zbaviť. A tak sa ich aj zbavíte. Postupne v rozhraní snového a podvedomého vymyslíte dômyselné nástroje sebazabíjania a neuplynie ani pár mesiacov alebo rokov a zhltne vás ten rozkladný a rozpadný proces. Je jedno, či to bude rozpad kostnej drene, čo rozklad krvi, rozpad bunečného rozhrania, ľudovo povedané rakovina. Ste to len vy – vy ste tá rakovina nespokojná a znechutená. Vy zožeriete svoje vlastné telo. Bojovať proti vám, proti rakovine, znamená skôr vás zabiť, akonáhle sa pustíme proti rakovine, zabijeme vás! Bojovať s rakovinou znamená bojovať so sebou. Ak budete bojovať so sebou, vy mi povedzte ak zvíťazíte, kto bude porazený? V okamžiku víťazstva ste sa stali porazený. Keď víťazíte nad svojou chorobou, práve ste zomreli. Tak ako to urobíte, aby ste zvíťazili nad svojou chorobou. Že pochopíte, čo je to choroba. Viete, že z problémov vedie len jedna jediná cesta? Rakovina je problém a my sme ten problém, tak aká cesta vedie z problémov? Jedna jediná – že ten problém pochopím! Ale kým pochopím, musím vykonať správne úsilie a správne úsilie, ktoré vedie k pochopeniu sa nazýva myslenie. Aby sme správnym úsilím dospeli k správnemu cieľu, čo je chápanie a láska je hlboké chápanie. Ak chcete teda dospieť k láske a naplniť rozhranie svojho srdca láskou, jedna jediná cesta je k nej – cez myslenie! Ale jedna vec je snívať o myslení a druhá vec je byť pri myslení, jedna vec je snívať o správnej ceste a druhá vec je vykonávať a tvoriť správnu cestu, lebo vy môžete začať myslieť, ale vy uviedli ste svoju myseľ do stavu snívania, a tak len snívate a netvoríte správnu cestu. A tak aby ste mohli urobiť prvý krok v myslení nestačí len myslieť, musíte myslením tvoriť správnu cestu, ktorá vás privedie k správnemu cieľu. Žiadna bytosť nedokáže správne sa usilovať, lebo prostredie je silne pokúšajúce. Všimli ste si to? V každej sekunde ste pokúšaný aj keď chcete myslieť, nemyslíte preto, lebo podľahnete pokušeniu. Podľahnete pokušeniu chodiť, všímajte si to : chodiť, lebo pokúša ma telo informačne a podnetne, že bolia nohy. Tak odstupujem od myslenia a podľahol som pokušeniu chodiť /ak sedím dlho v nejakej nepohodlnej polohe/. Potom neviete obsedieť, chuť jesť, škvŕkanie žalúdka, zmena počasia, zmena podnebia, jontové kanály v bunkách sa pozmenia, začnú sa tvoriť iné chemikálie, zmení sa ionosferická vrstva, zemské otrasy zmenia chémiu , našu náladu atď. Nutne do pokušenia ťa to privedie, lebo začneš pozorovať svoju náladu. Pokušení je tu nespočetné množstvo – pokušenia tela atď. Myslíš síce, myslíš, ale v pokušení si rozptýlený, nikam sa ďalej nepohneš. Chcem tým povedať, že žiadna bytosť v tomto vesmíre, keď nastúpi na správnu cestu, nemá to ľahké. Je neskutočne náročné len pomaličky sa pohnúť v tomto úsilí, tak náročné, aby ste dosiahli cieľ dielčieho pochopenia. Preto je nutné vytvoriť šem – hame – for – aš /schému, mapu/, ktorý má svoje postupy, kroky. Nesmiete ich meniť v okamžiku, ak to myslíte s úsilím vážne. V okamžiku, keď sa rozhodnete, že chcete sledovať správnu cestu a vybudovať v sebe lásku si musíte uvedomiť, že láska sa nezískava, ale že láska sa tvorí! Že správna cesta sa nededí, ale správna cesta sa tvorí správnym úsilím. A správne úsilie je myslenie, len myseľ do pokušenia je v každej sekunde privedená a odvedie bytosť zo správnej cesty.

Návod /šém/ k vnútornej sile:
My sme si povedali tri stavy našej mysle: otvorenosť, oddanosť a pripravenosť. Tri nástroje: pokoj, sústredenosť a trpezlivosť. Poskladajme to, ako nukleotidy do toho reťazca života, aby to fungovalo, aby sme nevytvorili nejaké monštrum, ale aby sa vytvorila kultivovaná, láskyplná, chápajúca bytosť. Nie nejaká neotesaná hrubá forma života, ktorá má len ľudský genóm. Teda, ak chcete vydržať na správnej ceste správnym úsilím máte nutnosť sledovať túto schému, a to jest : oddanosť k mysleniu. Viete, čo to je oddanosť? Vybavte si, ak ste niekedy boli niečomu oddaný : chuť, vôňu, pocit – vybaviť si. Vedeli ste sa niečomu oddať? Tak miliárd krát sa viac oddajte správnemu úsiliu, preto šém začína pri správnom úsilí prvým krokom, prvým príkazom, a to je oddanosť k mysleniu. Ďalší krok, ktorý musíte sledovať za prvým krokom, nesmie byť nijaký iný, druhý krok po oddanosti je otvorenosť k pokoju. Takže prvý krok je oddanosť k mysleniu a k správnemu úsiliu a druhý krok je otvorenosť k pokoju. Keď v druhom kroku nedosiahne myseľ v správnom úsilí pokoj, nemôžete isť k ďalšiemu kroku, tu vás zastaví pokušenie. Myseľ znepokojená bude, a  keď je myseľ znepokojená, už nie je správne úsilie, už je len rozkmit mysle, chaos, temnota, vášne, oblaky nálad, oblaky emócií, oblaky chémie, ktoré pohltia vašu myseľ a už myseľ máte v dezorientácii. Zostúpite zo správnej cesty, už si len živočíšna, animálna bytosť hnaná pudmi, lebo nie je nič iného tak významne spojené s týmto telom, ako obrazové matrice živočícha, ktorý chráni toto telo práve vtedy, keď zlyhá vaša myseľ. Sú tam programy pre temnú myseľ, Temná živočíšna myseľ, ktorá bude regulovať pochody v tele – pudy. Pokoj : keď v mysli otvoríte sa pokoju a hodnotíte, že je ten stav, v šéme dosiahli ste druhý krok podporný, ale ešte stále sa nehýbete, ešte stále myslíte len na mieste! Nikam ste sa nepohli a o správnej ceste zatiaľ len snívate. Tretí krok: Keď zistíte v druhom kroku, že myseľ je už pokojná a oddanosť k mysleniu zotrváva a pokušeniu každosekundovému nepodliehate a pokoj víťazí, prejdite ku koncentrácii na seba : koncentrujte sa na svoj pokoj, to je štartovací moment. Keď sa skoncentrujete na svoj pokoj, zvýšite svoj pokoj a odoláte pokušeniu odkloniť sa od oddanosti k správnemu úsiliu. V sústredenosti je nutnosť spečatiť toto úsilie, záverečné pečatidlo, ktoré oštempluje to, že ste v správnom úsilí. Správne úsilie – to je zlatá cesta. A pečatidlo, ktoré to uzatvorí – a vy ho musíte použiť, lebo keď to neoštemplujete, neuzavriete to a systém oddanosti je otvorený a pokušenia a vírusy sa tam skrátka nasypú. V okamžiku zostupujete vo veľmi rýchlom slede z cesty správneho úsilia, a tak vlastne  tým, čo spečatí správne úsilie a umožní vám konečne urobiť krok je trpezlivosť. Trpezlivosť znamená: keď vaša myseľ dosiahla  stav sústredenosti, v tom okamžiku vyvolajte obrovské rozhranie svojej trpezlivosti a oživujte ju, neopúšťajte trpezlivosť, lebo trpezlivosť je záverečnou fázou správneho úsilia. Len vtedy, keď vypudíte v sebe trpezlivosť, až vtedy ste pripravený. Pripravenosť je posledný stav mysle. Otvorenosť, oddanosť, pripravenosť. Pamätajte si, až vtedy ste pripravený, keď to, čo sme tie kroky hovorili, spečatíte trpezlivosťou. Keď to spečatíte trpezlivosťou, vieme, že ste pripravený! Vy budete vedieť, že ste pripravený urobiť krok v správnom úsilí a až vtedy od tohto okamžiku začína vlastne prvý krok na správnej ceste. Až vtedy ste pripravený, dovtedy len snívate o správnej ceste, je to len sen. Keď nebudete dodržiavať tieto kroky a vynecháte čoby jeden krok – je to len sen, vy len spíte a snívate o správnej ceste, snívate o vnútornej sile, snívate o moci niečo zmeniť. Aj keď niečo vytvoríte, spíte ďalej, len ste vytvorili predmet, ale len v spiacej rovine. Nič viac a nič menej. Budete sa cítiť prázdny. Na záver života zhodnotíte len prázdnotu. Je dobré, že opúšťame potom toto pokazené telo smrťou. Smrť vyslobodí, len prejdeš do ďalšieho, hlbšieho spánku. proste hlbšie zaspíš. Z jedného sna prejdeš do iného sna... Zopakovať treba ešte raz: oddanosť, oddanosťou začína šém, ktorý umožní prebudiť schopnosť tvoriť správnu cestu, správne úsilie. Správne úsilie zostane len správnym úsilím dovtedy, pokiaľ nezačnete tento šém aplikovať, uskutočňovať, stávať sa ním. Pokiaľ ho nebudete uskutočňovať, vy budete mať len správne úsilie, ale nič viac. Ale žiadnu správnu cestu tvoriť nebudete, len sa budete usilovať a tak v tom úsilí raz k pokušeniu takému, raz k úsiliu pokušeniu inému a tak tvoriť len ďalšie utrpenie budete. Šém treba budovať. Budovanie znamená, že tomu rozumieme, že sa tým naša myseľ zaoberá, že je to 24 hodín denne naším oporným pilierom, že skrze neho vlastne na všetko nazeráme, že to neopúšťate. Veď preto šém-hame-for-aš oživuje aj kameň, má vlastne tú moc. Jediná moc v tomto vesmíre je láska. Lenže láska to je hlboké chápanie, nie chémia, nie nálady, nie city. Preto šém začína vždy hodnotením oddanosti. Keďže správna cesta musí byť tvorená správnym úsilím, mala by byť len jedna oddanosť k správnemu úsiliu, preto na správnej ceste musíme sa najprv oddať správnemu úsiliu, aby sme sa vzápätí otvorili pokoju. Ak oddáte sa mysleniu, otvorte sa pokoju a preveďte myseľ do sústredeného stavu k tomuto stavu pokoja a potom prebuďte nevyčerpateľnú trpezlivosť. A vtedy, keď k sústredenosti , k pokoju a k oddanosti mysleniu prevediete trpezlivosť vtedy ste pripravený. Vtedy je bytosť pripravená správne sa rozhodovať. Šém nemá zložitú štruktúru a ani architektúru, vedie jednoznačne k vnútornej sile, k jej manifestácii, k jej prebudeniu, jej poznaniu, jej precíteniu. Lepšie budete rozumieť sebe, lepšie budete dosahovať určité ciele, lepšie dokážete meniť rozhranie a kvalitu svojho života a tak pomocou takejto cesty dokážete urobiť z neotesaného tvora veľmi kultivovanú, chápajúcu a jemnú bytosť – mysliacu bytosť. V šéme kroky nepomiešať! Postupnosť zachovať: oddať sa mysleniu, otvoriť sa pokoju, sústreď sa na seba v pokoji a obaliť sa obrovskou trpezlivosťou a keď to spojíš dohromady vznikne tým pripravenosť, až vtedy si pripravený, keď takto kráčaš! krok za krokom k oddanosti, cez otvorenosť k pokoju a sústredenosti a zároveň prebudená obrovská trpezlivosť spečatí správne úsilie a si pripravený!

Autor: Martin Marek, www.saib.sk

 

Aktualizováno ( Tuesday, 12 September 2006 )
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...