O penězích a blahobytu
Napsal Jana Koubova   
Wednesday, 16 April 2014
ImageSri Bhagavan: Vytváření blahobytu není jenom profesní schopnost, ale také moudrost rozumět cestám univerza. Musíte se naučit určitým zákonům, které v životě ovlivňují lidský osud. Fyzický vesmír je řízen zákony fyziky, jako je gravitace, přičemž mentální a duchovní vesmír je řízen duchovními zákony. Když tyto zákony neznáte, zažijete překážky při pokroku na vaší životní cestě. Jedním ze zákonů je zákon správného vnímání. Když vaše vnímání univerza je mechanické a neživotné, tak univerzum pro vás bude takové. Když ale, vaše vnímání je, že univerzum je živoucí jednota, vnímající bytost, vstupujete do světa možností, obrovských možností. Žijete skutečně v univerzu, které vám odpovídá. Univerzum je čisté vědomí. Vy jste vědomí. Všechno co je, je vědomí. Vědomí je schopné vnímat. Co říká toto vědomí? Říká ,,projevuji vaše vnímání“. Říká ,,jsem to“. ,,To“ odkazuje na vaše vnímání. ,,Já“ odkazuje na vědomí. Vědomí je jako oceán. Vnímání/představy jsou jako vlny, které se na oceánu vynoří a ustanou. Když vaše vnímání/představy řeknou, že díky finanční krizi zde není žádný nadbytek, řekne vnímavé univerzum ,,tak to bude“ a vy zažijete nedostatek. Když přijmete nějakou negativní představu, že je špatná doba, že svět je pro vás nebezpečný a nejistý, pak budete v napětí a nešťastní, což se zase bude manifestovat v problematické situaci ve vašem životě. Když je vaše vnímání/představa jiná, že je všude nadbytek, univerzum dá štědře své poklady a je jedno, jaké jsou vnější podmínky. Vzpomeňte si, že velký vůdce má velké představy, které udržuje vysoko a tím vytváří výjimečnou realitu. Sklenice může být viděna jako poloprázdná nebo jako poloplná. Nejsou žádné skutečnosti, jen tyto předpoklady. Nechte mne vyprávět jeden příběh, abyste porozuměli síle představy/vnímání:
 
Jeden slepý muž si vydělává na ulici tím, že prodává hamburgry. Jak tomu náhoda chtěla, běžel jeho obchod velmi dobře a umožnila mu vybudovat obchod. Po celou dobu byl jeho obchod v rozkvětu a vybudoval celý řetězec obchodů a zaměstnával také několik lidí. Když byl ozářen štěstím, přišel jeho syn nazpět, když dokončil univerzitní studia. A řekl:,,Otče, ty nevíš, co se dnes ve světě děje? Je tady hospodářská recese“ Otec se zeptal: ,,synu, co to znamená hospodářská recese?“ Syn mu vysvětlil, jak lidé ztrácejí práci a obchody jsou neúspěšné. Podle rad svého syna zkrátil výdaje, dovolil tento starý muž, aby šla kvalita dolů, aby tak ušetřil peníze. S tím, jak šla kvalita dolů, šel dolů také jeho obchod a ten starý muž si myslel, že bude lepší, když některé obchody uzavře. O co méně přicházelo hotovosti, o to větší moudrost našel v návrhu svého syna a šel s kvalitou ještě více dolů. Bylo více zlostných zákazníků a více obchodů bylo uzavřeno. Nakonec zůstal starý muž v jednom skromném obchodě, který zbyl. Starý muž říkal hrdě svým sousedům:,,Můj syn měl pravdu. Celý svět prochází recesí“. Ten chudý muž uvěřil svému synovi.
 
Tedy, příběh vám nenavrhuje, abyste ignorovali to co se kolem vás děje. Ale, aby jste měli moudrost uvidět, že vaše emoce vznikají na základě vašich představ/vnímání. Na základě vašich představ/vnímání vznikají vaše rozhodnutí a na základě vašich představ/vnímání vznikají činy. Na základě vašich představ/vnímání vzniká váš osud
Aktualizováno ( Wednesday, 16 April 2014 )