O transformácii a premene prebudenej bytosti
Napsal Jana Koubova   
Wednesday, 21 August 2013

Image Otázka: Bhagavan, chápem to tak, že uzdraviť vzťahy v našej rodine je nevyhnutné pre naše prebudenie. Mohol by si mi teda povedať, ako zistím, že sa moje vzťahy naozaj uzdravili? Existuje nejaké kritérium? Alebo to môžeme spoznať sami?
 
SRI BHAGAVAN: Ako budete stúpať vyššie vo vašich stupňoch Prebudenia, tak sa viac a viac transformujete. Táto transformácia sa prejaví vo vašich vzťahoch. Vzťahy sú zrkadlom, v ktorom môžete vidieť samých seba.
 Život sú vzťahy. Ak sa vo vzťahu nezraníte, znamená to, že ste sa transformovali. Ak je vo vzťahu bezpodmienečná láska, tak ste transformovaní. Ak vo vzťahu prúdi radosť, tak ste transformovaní. Takýmto spôsobom môžete zistiť sami, či ste sa transformovali alebo nie. Taktiež je vo vašom vnútri obrovský mier. Je tam ticho, ktoré nie je protikladom hluku. Vo vašom vnútri neustále prebieha svárlivý dialóg. S vyššími stupňami Prebudenia tento dialóg pomaly ustane. To je to ticho, o ktorom hovoríme. To si môžeš vyskúšať sám.

SRI BHAGAVAN: Existujú dva druhy prožitkov - "prebudený a premenený". Sú rozdielne. Najprv vám dáme prebudený prožitok. Môžete ho dostať náhle alebo postupne. To vás učiní prebudenými.
 Keď vám povieme, že ste prebudený, znamená to, že si môžete uvedomovať to, čo sa kedykoľvek deje (vo vašom vnútri). Stále sa môžete nahnevať. Stále sa môžete zraniť. Ale tým, že budete vedomý, tak sa z toho môžete okamžite dostať.
 Ten, kto prežil "premenu" je transformovaný. On alebo ona sa už nenahnevá ani nezraní.
 Po prebudení sa posúvame k prožitku "premeny". Svätci a mudrci prešli týmto prožitkom "premeny".
 Len vtedy, ak ste prešli prožitkom "premeny", tak sa môžete dostať ... k Bohu. Tí, ktorí to zažili, hovoria a diskutujú s Bohom.

(přeložila Celia Gomez)