Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013 - úplný překlad
Napsal Jana Koubova   
Wednesday, 04 December 2013
Image O1. Bhagavane, poraď nám jak to udělat, aby byli Amma a Bhagavan víc fyzičtí v našich životech a jak se o ně máme starat Bhagavane? Děkujeme Bhagavane.
O1. Sri Bhagavan: Hlavní podmínka (pro Amma Bhagavan) pro to aby se stali fyzickými je – neměli byste v sobě nést žádnou bolest. Měli byste být prosti všech zranění. Další věc je, že musíte být naplněni vděčností ke všem, kdo vám v životě pomáhali, počínaje rodiči. Když jsou tyto dvě podmínky splněny, potom se Amma Bhagavan fyzicky objeví ve vašich domovech.
Když se tak stane, musíte s Amma Bhagavan mluvit. Čím více s nimi budete mluvit, tím více budou fyzičtí. Ze začátku se bode dít to, že si všimnete pohybu ve sri murti:  Oči budou mrkat, pohnou se ruce, nebo Amma Bhagavan mluví. Takové věci můžete vidět. A potom, to je ten první krok. Další krok je Amma Bhagavan, nebo váš Ishtar devata – jakýkoli Bůh, kterého uctíváte, to je to co uvidíte.
Ten Bůh vystoupí ze srimurti, v případě, že uctíváte Amma Bhagavan, tak oni vystoupí ze srimurti. Tomu říkáme první stupeň Manifestace. Také to nazýváme 'fyzický – nefyzický', to znamená, že budou vypadat fyzicky, ale když se budete chtít dotknout, vaše ruka projde Amma Bhagavanem. Proto je to nefyzické. To je první krok.
Dál bude následovat to, jak budete komunikovat víc a víc, bude to 'fyzické – fyzické'. To znamená, že to bude vypadat fyzicky. Budete se moci dotknout, budete cítit dech, budete se dotýkat rukou, budete se moci dotknout Jubba(?) to všechno budete moci dělat. Ale nebudete moci fotit. Když zmáčknete spoušť neobjeví se na fotografii.
Jak začne třetí stupeň začne to být 'fyzické – fyzické – fyzické'. Vypadá to fyzické, můžete se dotýkat jako fyzického, můžete i fotografovat. Ale potom Amma Bhagavan budou zůstávat v místnosti, kde děláte Puju (rituály). Nebudou vycházet. Čtvrté stadium je, když vyjdou z místnosti pro Puju. Budou se procházet po domě. Přidají se k jídelnímu stolu. Budou se s vámi koukat na televizi. Přijdou i do vaší kuchyně – to všechno se bude dít. A v pátém stadiu vyjdou z domu a budou se s vámi procházet. To je další stupeň. Krok za krokem to bude zesilovat.
Ale aby se tohle všechno mohlo stát, musíte být velmi komunikativní. Například, pokud jste velmi rezervovaný člověk, který nemluví a ani neposlouchá, potom s vámi Amma Bhagavan s vámi nebudou mluvit a ani vám naslouchat. Musíte být přátelský člověk, který dobře komunikuje s matkou, s otcem, se svým manželem, vaší manželkou, s vašimi dětmi. Jenom takovým dětem se to přihodí. Pokud jste velmi rezervovaný člověk, který neposlouchá, co mu někdo říká, nemluví – takovým lidem se to nestane.
Potom se samozřejmě musíte zeptat Ammy Bhagavana, nebo svého Boha, který se vám manifestoval, co máte dělat. Co by rádi jedli? Jestli chtějí bydlet ve vašem domě? Máte pro ně pokoj? To vše je mezi vámi a fyzickou manifestací. Musíte mluvit. A oni vám přesně řeknou co máte dělat.
Podle toho tam budou zůstávat a samozřejmě můžete žádat o cokoli budete chtít. Podle toho co vás trápí, můžete přímo žádat „Mám finanční problém“, „Mám zdravotní problém“, mám ten nebo ten problém, nebo můžete říci „dej mi probuzení“, dej mi transformaci“. Vše, co jsme vás učili, o to vše můžete hned žádat a oni vám dají dikšu. To je ta nejvyšší dikša Bůh sám, samotné Božství k vám přijde fyzicky a dá vám dikšu. Jakmile je dikša předaná, je po všem.
Veškerá lidská dikša je přípravou na tohle. Nejvyšší dikša je, když vám dikšu dá samo Božství. Když se tak stane, je po všem. Ale musíte vědět, že Božství se může stát velmi fyzickým. Bude skutečně žít s vámi, jako další člen rodiny. Tak fyzickým se může stát. To musíte pochopit.
O2. Bhagavane, jak lze objevit lásku v našich vztazích Bhagavane? Jak dojít k životu bez stresu Bhagavane? Děkuji Bhagavane?
A2. Sri Bhagavan: Ano láska ve vztahu je také velmi velmi nápomocná, aby se Božství stalo pro vás velmi fyzickým. A aby se tak stalo, musíte se postavit na pozici vaší ženy nebo manžela nebo rodičů podle toho o co jde, a pokuste se na věci podívat očima toho druhého. Vždycky máte svůj názor. To nestačí. Musíte se na svět podívat očima toho druhého nebo na sebe tak jak na vás koukají. Toho lze snadno dosáhnout -- to není těžké.
Když se to podaří souzení odpadne. Odsuzování mizí, Láska se objevuje. Nemáte lásku, protože neustále soudíte podle minulosti a zkušeností z minula a vzpomínek. Podle toho všeho posuzujete svého partnera ať už je to váš manžel nebo manželka, nebo vaši rodiče. Mysl neustále posuzuje. Kde je souzení, tam není láska. To souzení musí přestat. Nikdo by neměl být souzen. Toho lze dosáhnout pouze, když se na věc podíváme očima toho druhého. Když tohle dokážete, posuzování automaticky přestane. Když se to stane, jste krásně naplněni láskou. A jak jednou máte lásku v srdci, Božství se pro vás rychle stane 'fyzickým - fyzickým - fyzickým'.
Q3. Bhagavane, jak můžeme osvobodit naše předky a jak od nich můžeme přijmout požehnání Bhagavane? A jak nám to pomůže v našich každodenních životech? Děkuji Bhagavane.
A3. Sri Bhagavan: Osvobodit vaše předky, to je velmi jednoduché. Modlete se ke svému božství. Když se vaše Božství stane fyzickým, požádejte ho ať přivede vaše předky. Vaši předkové vystoupí ze srimurti. Můžete je dokonce vidět fyzicky. A můžete požádat Ammu Bhagavana, nebo Boha, kterého uctíváte, aby je osvobodil. To se stane hned a na místě. Můžete se dokonce fyzicky setkat se svými předky. Mohou vystoupit – to se děje na mnoha místech. A nejlepší čas, kdy toto provádět je den výročí jejich úmrtí. V den výročí se můžete modlit a oni vystoupí. V ten den také můžete uvařit jejich oblíbená jídla. Můžete je tam položit, a vaši předkové je snědí. Oni to sní. To se stává. Oni budou s vámi velmi velmi spokojení a sami vám také požehnají. Potom se vrátí do srimurti a zmizí. To je nejlepší způsob jak osvobodit vaše předky a nejlepší den pro to je den výročí jejich smrti bez ohledu na to kolik je to let 42 nebo 43 nebo dokonce 50. výročí i tehdy to můžete udělat.
Q4. Bhagavane, jak nám to pomůže v každodenním životě Bhagavane, to požehnání od našich předků Bhagavane? Děkuji Bhagavane.
A4. Sri Bhagavan: Mnoho problémů máte proto, že vaši předkové s vámi nejsou spokojení. A to, že je přivoláte a uděláte pro ně Pada Pranam pro mrtvé předky, nakrmíte je tím co mají rádi a dostanete od nich požehnání, to téměř okamžitě vyřeší vaše problémy. Problémy máte, protože nemáte jejich požehnání. To je jeden ze způsobů, jak vyřešit vaše problémy.
Q5. Bhagavane, vysvětli nám prosím hlubší význam citátu Bhagavane „Vděčnost je matkou všech dobrých pocitů“ Bhagavane. Děkuji Bhagavane.
A5. Sri Bhagavan: Všichni jsme řízeni 'programem' vše co se děje v našich životech, naše finance, náš manžel, manželka, nemoci, zranění, úspěch, selhání – to jsou projevy toho programu. Program samotný pochází z minulých životů, okamžiku početí, toho co se stalo v děloze, při porodu – jak se to stalo – prvních 6 hodin je velmi důležitých. A následujících 6 let. To je program, který řídí všechno kolem vás.
Ten program má pozitivní a negativní aspekty. Když máte vděčnost, zapínají se v programu všechny pozitivní aspekty a negativní se vypínají. Na druhou stranu, když nemáte vděčnost, i ty pozitivní se vypínají a zapínají se negativní.
Takže nejjednodušší způsob jak změnit program je vytvářet vděčnost. To se snadno udělá tak, že se postavíme do bot toho druhého nebo rekapitulací života. Toho je snadné dosáhnout. Jakmile máte vděčnost, uvidíte jak se váš život mění.
Q6. Sri Bhagavan, vysvětli prosím rozdíl mezi Fyzickým Amma Bhagavan, Satyaloka Amma Bhagavan a Antaryaminem Amma Bhagavanem?
A6. Sri Bhagavan: K tomu musíte pochopit, že Amma a já, nejsme 'fyzický' Amma Bhagavan. My jsme pouze 'Avatar Amma Bhagavan' to je vše. Můžeme vám dát požehnání, nemůžeme dělat věci; ty dělá 'Paramatma Amma Bhagavan' který se pro vás zhmotňuje ve vašich domovech nebo v komorách. To Paramatma Amma Bhagavan pro vás ve skutečnosti dělají věci. My jsme teď vlastně takoví průvodci a dáváme požehnání. Vy byste se teď měli obracet na Paramatma Amma Bhagavana , kteří se pro vás stanou fyzickými. Budou vám pomáhat se všemi vašimi záležitostmi, zcela a úplně. Budou se starat o váš duchovní růst, o všechno. A když se pro vás stanou fyzickými, můžete si být jistí, že v případě, že byste zemřeli, šli byste rovnou do Vaikunt nebo do Satyaloky nad námi. Tam se dostanete. Abyste tam mohli, znamená to, že na to máte víza, je to velmi fyzické.
No a s pomocí těchto Paramatma Amma Bhagavan se můžete dostat k 'Purushotama Amma Bhagavan'. To je další Loka (realita) kde existují, fyzicky existují, mnohem reálněji než v této Loce. Tam se ale nemůžete dostat bez pomoci Paramatma Amma Bhagavana. Měli byste je požádat, aby vás tam vzali. Když se tak stane, můžete skutečně navštívit tuto loku. A tam se také můžete setkat s Purushotama Amma Bhagavanem, nebo Purushotama Ramou, nebo Purushotama Krishnou, Purushotama Kristem, podle vaší víry nebo podle toho, kterého boha uctíváte, takového boha potkáte v této Loce
S pomocí toho Purushotama, řekněme Ammy Bhagavana, když se s nimi sblížíte, vybudujete si s ním pouto, můžete s jeho pomocí jít do 'Jyoti' (Božího světla). Jyoti je mnohem víc, Jyoti je jako bilion sluncí spojených dohromady. Ale tu lásku nebo soucit si nedokážete představit. Dokonce i tam se můžete dostat. A potom, když se dostanete k Jyoti, s pomocí Jyoti, můžete jít k neprojevenému Brahmanovi, nebo k tomu čemu v mantře říkáme: 'Om'
Na příklad o elektřině nevíme nic. Ale když se manifestuje jako teplo, světlo, pohyb nebo elektromagnetické vlny, potom je nám jasné Ó ano, je tam elektřina. Ale když se neprojevuje, nemáme o ní ponětí. Om nebo Brahman je to neprojevené. To je to místo, kde všechno začíná. V Bibli se praví: „Na začátku bylo slovo a to slovo bylo Boží.“ A Bůh řekl, „Budiž světlo.“ To slovo je OM, to je Brahman, to je 'ten Jeden' v Taoismu, které se manifestuje jako světlo. Moolamantru začínáme s Om a to světlo je 'Sat Chit Ananda Parabramha'. To je Moolamantra, ta říká, „Om, Sat Cit Ananda Parabramha“... z toho vznikne Purushotama, to světlo se stane Purushotamou a proto říkáme Purushotama. Purushotama se stane Paramatma. Proto se v mantře říká Paramatma. A Paramatma stvořil Avatara, proto říkáme Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. To odříkáváte každý den, aniž byste věděli co to znamená!
Ale teď když se Pán stane pro vás fyzickým, měli byste požádat „Vezmi mě prosím k Purushotama“. A když se tam dostanete musíte požádat vezmi mě k „Sat Cit Ananda Parabramha“ a když tam dojdete, můžete žádat „vezmi mě k Om nebo Brahman“. Tak tam můžete jít a tam byste měli nakonec dospět. Tak můžete postupovat krok za krokem, to vše záleží na vás. Pokud chcete být jedno s neprojeveným Bohem. Můžete tam jít a když tam půjdete, uvědomíte si, že vy sami jste ten Bůh, Na začátku vidíte Avatary, potom vidíte Paramatma, Potom vidíte Purushotama, potom vidíte Světlo a potom vstoupíte do Om, Brahmana, To jste vy! Existujete jenom vy!Jste vším! Není nic jiného!To všechno je pouze cesta k tomuhle. Najednou vám dojde, že jenom vy jste to. Potom řeknete: „Tat Tvam Asi“ - Já jsem To. Nebo „AhamBrahmasmin“ - Já jsem ten Brahman. Tak se všechna ta učení z Upanishad stanou vaší realitou.
Adi shankara tam došel. Lidé jako Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, všichni tito lidé – Ježíš, Guru Nanak, všichni došli na úroveň Purushotama. Alvaarové a Nayanmaarové. Mohli jít dál, kdyby chtěli ale chtěli tam zůstat, tak si to přáli. Někteří pokračovali k Jyoti jako Ramalingaswamy, který řekl: “Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai”. Ti všichni tam došli a lidé jako Adi Shankara šli ještě za Jyoti do Brahmana. To vše je záležitost objevování, vše záleží na vás, kam chcete jít. Ale musíte začít u Paramatma, který se pro vás stane fyzickým. To je začátek cesty. Jak se to stane, vše je potom automatické. Záleží na vaší vášni a na tom co hledáte.“
Q7.  Bhagavane, jakou roli hraje seva v našich životech při prohlubování vztahu s Amma Bhagavan, Bhagavane? A jak nám to pomůže se posunout dál do jednoty Bhagavane? Děkuji Bhagavane.
A7. Sri Bhagavan:  Seva vám pomáhá měnit váš program velmi pozitivním způsobem. Jak děláte sevu (sloužíte), program se mění. Všechno co ve Oneness děláme, ať je to Havan, nebo Mahadeeksha nebo kurz Level 1 nebo jakýkoli jiný kurz který děláme, je zaměřený na změnu programu. Seva také mění ten program. Jakmile se program změní, můžete se velmi přiblížit k Paramatma AmmaBhagavan. To vám pomůže učinit vaše Božství fyzickým ve vašem životě. A ať už máte udělat jakoukoli sevu, váš Paramatma vás okamžitě povede. Řekne vám udělej tohle a udělej tamto, to vám pomůže objevit vaši Swadharmu. Je to čistě jenom mezi vámi a Paramatma.
Q8. Bhagavane, poraď nám prosím jak zakládat Oneness komunity Bhagavane. Jak zakládat Oneness centra Bhagavane? A také 2 a 3 komorové procesy Bhagavane. Děkuji Bhagavane.
A8. Sri Bhagavan: Nejprve musíte do svého života dostat fyzického Paramatma.  Potom musíte vytvořit virtuální komunitu, kde budete rozmlouvat každý den po telefonu o učeních, o zázracích, budete rozebírat různé problémy, budete se modlit za druhé. To vše musí proběhnout. Potom postoupíte k vytvoření komor. Buďto proces 2 komorový a nebo 3 komorový, o který musíme tady na Universitě žádat fyzického AmmaBhagavan – ne my -Paramatma, který se stal fyzickým. Dasaji s nimi mluví každý den. Pro Dasaji jsou Paramatma zcela fyzičtí. Zeptají se jich a oni vás musí vybrat. Jenom takoví lidé mohou začít tento 2 komorový nebo 3 komorový proces.
2 komorový proces je pouze pro léčení. 3 komorový proces je nejenom pro léčení, ale také pro řešení ostatních problémů a pomůže vám k probuzení, realizaci Boha a podobným věcem. Tak musíte začít.
 Nejprve se váš Paramatma musí stát pro vás fyzickým.  To je nejdůležitější. Potom začnete tu virtuální komunitu. Potom postoupíte ke komorám. Potom budou vznikat fyzické Oneness komunity. K tomu všemu vám dopomůže jedině Božství. To vám pomůže vytvářet a vybudovat komunity. Je to zcela mezi vámi a Paramatma.
Q9.  Bhagavane, jak postupovat směrem k transformaci a Realizaci Boha po probuzení Bhagavane? Děkuji Bhagavane.
A9. Sri Bhagavan: Oneness jde dvěma cestami. Ta dřívější cesta, je ta kterou jdeme i teď, kterou nazýváme 'dlouhá cesta', kde nejdříve transformujeme váš mozek a probudíme. To znamená, že se změna stala ve vašem mozku a vy můžete bez úsilí zůstávat s tím 'co je'.  To musíte trénovat. Zpočátku musíte vynaložit úsilí a zůstat s tím 'co je'.
 To úsilí pomalu ustane a začne  to být automatické – zůstávání s tím 'co je' se děje bez úsilí. A vy to děláte dokud to nepřekročí  49 minut. Když to přesáhne 49 minut, změny, fyzické změny začnou probíhat ve vašem srdci. Když se změní mozek, změní se i srdce. Mozek a srdce jsou úzce propojené. Ale velmi často, v našem případě hlava řídí  všechny naše činnosti. No a jak se to jednou stane, začne srdce řídit vše co děláme. Tomu říkáme 'křesťanské probuzení ' nebo objevíte bezpodmínečnou lásku.
Jakmile tohle proběhne a mozek se změnil a to pokračuje 49 minut, postoupíte k 'Taoistickému probuzení' prostě budete plynout se životem. To se začne dít automaticky. Nebo to také vede k Islámskému odevzdání se nebo tomu také říkáme 'Islámské probuzení' Tak se to děje. Nakonec se změny dějí v tom, čemu říkáme Agneya čakra (třetí oko). Tam se to posune když objevíte 'Budhistické probuzení'. V 'Buddhistickém probuzení' není absolutně žádná žádostivost a žádné názory. To se děje. A potom kundalini stoupá výš a Sahasrara (korunní čakra) se aktivuje. A dojdete k 'Hindu probuzení'. V 'Hindu probuzení' se stane to že dojde k rozpojení smyslů. Například když vidíte, nemůžete slyšet, když slyšíte, nemůžete čichat,  když čicháte, nemůžete hmatat. Ale vypadá to, jako by se to dělo najednou, protože smysly jsou tak rychle koordinovány.
To nám dává iluzi našeho bytí. Va skutečnosti nejste, to jenom smysly vytvářejí tu iluzi -  máš mozek vás obelhává iluzí že tam jste.
Při 'Hindu probuzení' se to zpomalí. Proto když slyšíte, nemůžete čichat, když čicháte, nemůžete se dotýkat. Ve zlomku vteřiny je to oddělené. Jak se to stane, Já zmizí. To čemu říkáte biologické já, je pryč.
Když koukáte na strom, nejste tam koukající na ten strom – je tam jenom ten strom. Když koukáte na měsíc – je tam jenom ten měsíc. Naplňuje to vaše vědomí. To je všechno. Vy tam nejste, Když se koukáte na oblohu, je tam jenom ta obloha. Na cokoli koukáte, je tam jenom to. To je 'Hindu probuzení'. To všechno se děje krok za krokem, krok za krokem, krok za krokem. Musíte opakovaně procvičovat zůstávání s tím 'co je'. Jakmile bude Paramatma ve vašem životě fyzicky, potom budete muset říct jen:“Chci Křesťanské probuzení“, jedna dikša – a hotovo. Musíte říct: „Chci Budhistické probuzení“, jedna dikša – hotovo. „Chci Islamistické probuzení“,- jedna dikša – a hotovo. „Chci Hindu probuzení“, jedna dikša – je hotovo. Skončeno. Tomu říkáme 'krátká cesta' To je ta 'dlouhá cesta'.
V současnosti děláme dva typy kurzů. Na příklad pro lidi ze západu když říkáme „Oneness prohlubovací kurz“ ten jde dlouhou cestou. To co teď začíná se nazývá „Speciální Oneness prohlubovací“. Tam učíme tu krátkou cestu. Takže máme 'dlouho cestu' a 'krátkou cestu'. A je to jenom na vás, jestli chcete 'dlouhou cestu' nebo 'krátkou cestu' Ta je jenom vaše-
Mluvili jsme o Adishankarovi, který šel za světlo do Brahmana, nebo do OM.  Asi tak před 1600 lety odříkával slovo...[video se přerušilo a zase spojilo]
Omlouváme se za to přerušení budeme pokračovat se zpěvem:
(následuje zpěv – poznámka je na videu:
Zpívání "Nirvana DarshaKam" poprvé vyjeveno Adishankarou před 1600 lety, 10 veršů o kterých se říká že obsahují esenci veškerého védického učení. Každý verš končí "Shiva Kevaloham" – 'Já jsem forma čisté posvátnosti'
Sri Bhagavan:  A existují lidé kteří prožili všechny tyto stavy? Ano. Většina Dasaji, pro které je Božství fyzické, zažili všechny tyto stavy. Na příklad váš Dasa Vikram dasaji prožil plně všechny tyto stavy. Mluví z vlastní zkušenosti.
Všechna požehnání pro vás. Brzy budete moci také prožívat všechny tyto stavy. Začíná se to dít oddaným, a vám se to bude dít také velmi brzy – velmi brzy.
Miluji vás všechny, moc vás miluji, miluji vás.
-------