Živý webcast Daršan se Sri Bhagavanem, Německo 26. dubna 2014
Napsal Jana Koubova   
Saturday, 24 May 2014

Image Úvod
 
Gerd: Milovaný Bhagavane, drahý PANE,
 
letos již podruhé Tě srdečně vítáme v Německu. Je to skvělé, tak rádi jsme zase s Tebou, Bhagavane, děkujeme mnohokrát za příležitost se s Tebou setkat. Jsme velmi poctěni Paramatma, že můžeme přijmout požehnání od Tebe a Sri Ammy. Děkujeme za Posvátné komory pro naši zemi. 17 posvátných komor je již otevřeno a další se chystají. Ohromné zázraky se dějí každý den. Životy mnoha lidí se dramaticky mění. Bůh se stává opravdu fyzickým. Cítíme se velmi požehnáni. Tentokrát jsme se, Bhagavane, sešli ve větších i menších skupinách po celém Německu. Děkujeme, Bhagavane, za trpělivé odpovědi na naše otázky a meditování s námi. Klaníme se před Tebou, Bhagavane. Požehnej prosím nám a všem krásným lidem v Německu. Jménem celé Německé Oneness rodiny:
 
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai!!!
 
Milujeme Tě, Bhagavane. Děkujeme moc. Nandri (díky), Bhagavane.
 
O1:
 
Milovaný Bhagavane, často mluvíš o tom, že se ženy stanou skutečnými vůdci světa a že by muži měli naslouchat pocitům žen. Ale staré postoje, že ženy by měly následovat muže a také že žena je pasivnější, se zdají být velkou přítěží pro většinu vztahů. Dej nám prosím více vhledů, abychom dokázali pochopit pravé poslání žen a mužů ve Zlatém věku. Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Energie kolem planety se mění. Ženská energie je na vzestupu. Díky tomu budou ženy ve Zlatém věku vůdci.
 
O2:
 
Milovaný Bhagavane, učíte nás zůstávat s tím ‘co je’ nejprve s nějakým úsilím a později spontánně a bez úsilí, když jsme plně probuzeni. Říkáš, že zůstávat s tím, ‘co je’, je meditace.  Mnoho jiných forem meditace nás učí, že správná meditace je stát se tichým.  Je to protimluv, nebo zůstávání s tím ‘co je’, je jenom jiný způsob ztišení se?
 
Sri Bhagavan: U Oneness dojde k meditaci, když zmizí meditující. Zůstávání s tím, ‘co je’, vám pomůže toho docílit.
 
O3:
 
Drahý, milovaný Bhagavane, když sedím před Sri Murti a chci komunikovat, má mysl je zcela prázdná. Žádné myšlenky, jen si užívám Tvé přítomnosti. Když se ale snažím modlit, mám pocit, jako by se má mysl zoufale snažila vytvořit modlitbu nebo přání, které nevychází ze srdce. Velmi vzácně zažiji „opravdovou“ modlitbu a v tu chvíli mám pocit že se modlí každá má buňka. Můžeš mi prosím pomoci zdokonalit mé modlitby a komunikaci s Tebou? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: K modlitbě musí dojít spontánně. Když se vynoří potřeba, objeví se i modlitba. Neměli byste se snažit modlit. Modlitba musí přijít spontánně. Jenom takové modlitby budou vyslyšeny.
 
O4:
 
Drahý Bhagavane, na naší planetě žijeme v dualitě – světlo a tma, dobré a špatné.  Ze všech náboženství je zřejmé, že dualita existuje i mimo tuto planetu. To je vidět třeba na nebi a peklu, andělech a démonech atd. Zajímalo by mě, kde je ta ne-dualita? Najdeme ji v Advaitě?
 
Sri Bhagavan: Oneness mluví o nebi na zemi. Nejde o to změnit svět. Jde o to změnit vás. Když se změníte, svět se zdá být jiný. Svět se pro vás stane nebem: Svět je stejný, ale vám se zdá jiný. Jak k tomu dojde, dualita zmizí. Svět je dokonalý takový, jaký je.
 
O5:
 
Milovaný Sri Bhagavane, když mi bylo dáno probuzení, zažívala jsem naprostou blaženost a vděčnost. Po návratu  domů jsem po nějakém čase začala brát všechno automaticky. Jak mohu zůstat ve vysokém stavu vědomí vděčnosti a ve vědomí bezpodmínečné lásky mého Božství?
 
Sri Bhagavan: Existuje 30 druhů posvátných komor. Nevím, kolik druhů je v Německu. Existují komory na transformaci a komory pro probuzení. Jak se tyto komory objeví a vy je navštívíte třikrát, čtyřikrát, nastane u vás celková transformace.
 
O6:
 
Drahý Bhagavane, neustále zdůrazňuješ že máme svého Boha vnímat jako dobrého přítele. Poslední roky nás Oneness nabádalo, abychom více a více dělali prostrace před svým Božstvím, například při vstupu do posvátných komor, nám bylo doporučeno vyjádřit velikou pokoru. V naší kultuře ale nemáme žádné přátele, kterým bychom se klaněli. Někdy se mi chce jen tak sedět před mým oltářem a rozmlouvat se svým Bohem jako s dobrým přítelem bez rituálů a předchozího vyjadřování úcty. Můžeš prosím vysvětlit, jak mohu spojit tyto dvě věci, které si nás učil? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Všechno je jenom na začátku. Jakmile se s Bohem spřátelíte, procházíte se spolu a rozmlouváte, jíte spolu, hrajete si spolu, děláte si jeden z druhého legraci. Je to úplně jiné. Vy a váš Bůh se stanete opravdovými přáteli a už žádné modlení. Jenom žádáte. Je to úplně jiný vztah, než to, co jste si představovali o Bohu. V Indii byly případy, kdy šli člověk a Bůh společně do kina. Jindy zase šel člověk a jeho osobní Bůh společně do hospody a pili. Cokoli může proběhnout mezi přáteli.
 
O7:
 
Drahý Bhagavane, nedávno jsi říkal, že Oneness záleží na naší hojnosti a bohatství. To je záměr pro tento rok. Řekl jsi, že máme jít na proces Posvátných komor a žádat o bohatství a Božství nám řekne, kdy přijdou peníze. Někdy cítím blízké spojení s Bohem. V takovém stavu nemám žádná přání. Často ale nejsou tato přání naplněna a já ztrácím spojení a víru v Boha. Co mohu udělat pro víru a silné pouto s Božstvím?
 
Sri Bhagavan: Nejprve musíte jít do komor, kde bude odstraněna vaše karma. Potom jděte do komor, kde bude změněn váš program, potom do komor, kde budou osvobozeni vaši předkové. Potom jděte do komor, kde dostanete peníze. Musíte zachovat toto pořadí. Pokud takové komory v Německu nejsou, brzy se objeví.
 
O8:
 
Drahý Bhagavane, staráme se o mladé, kteří potřebují mnoho péče. Jsou nejistí a nezvládají sílu všech možných médií, počítačových her, alkoholu a drog. Cítí se tak ztraceni. Dáváme jim hodně dikšu, ale když pracujeme s jednotlivci, připadáme si často bezmocní. Co můžeme dělat, Bhagavane?
 
Sri Bhagavan: V Indii jsou komory pouze pro mládež. V těchto komorách probíhá požehnání a mládež se zcela transformuje. V Indii jsou také komory pro děti a vedou je děti. To vše se brzy bude dít i v Německu.
 
O9:
 
Milovaný Sri Bhagavane, při posledním online daršanu s Německem v únoru  jsi řekl, že aby se Bůh stal fyzickým, musíme být jako děti, nesoudit se a přijímat se jací jsme. Zdá se, že mnoho má ještě potíže lidí s tím, dostat se do stavu, kdy jsou jako děti. Jak mohou být odstraněny všechny překážky, abychom mohli prožívat své fyzické Božství? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Jak jsem říkal již dříve, je třeba nejprve jít do komor, kde bude odstraněna karma. Potom do komor, kde bude změněn program. Potom do komor, kde jsou očištěni všichni předkové a potom do komor, kde se váš Bůh stane fyzickým. Je třeba jít do komor na karmu, do komor na program a osvobození předků a potom tam a váš Bůh se stane fyzickým. Jak dojdete do komor, kde se váš Bůh stane fyzickým, pozvete Boha domů a on s vámi určitě domů půjde a bude s vámi bydlet.
 
O10:
 
Nejdražší Bhagavane, mnoho lidí zažívá v komorách uzdravení, osvobození, hojnost a Boží lásku. Je to, jako bychom už ve své zemi měli všechno. Proč musíme ještě jezdit do Indie na prohlubovací proces?
 
Ve skutečnosti do Indie jezdit nemusíte. V Indii máme Oneness universitu stejně jako vy máte lékařskou vysokou školu nebo technickou vysokou školu. Tak jako jdete na vysokou školu pro inženýrský nebo bakalářský titul nebo doktorát, podobně jezdíte na Oneness Universitu, abyste se stali trenérem nebo pokročilým trenérem, Oneness učitelem, duchovním mistrem, velkým mistrem. Jinak vše, co chcete, dostanete ve své zemi v komorách a prostřednictvím vašich trenérů. Vaši trenéři a vaše komory vám dají vše, co chcete.
 
O11:
 
Drahý Bhagavane, doslechli jsme se, že Speciální prohlubovací kurz připravuje lidi, aby se stali duchovními učiteli. Co je tak speciálního na tomto prohlubovacím kurzu, Bhagavane?
 

Sri Bhagavan: Speciální prohlubovací kurz vás přiblíží Bohu a připravuje vás, abyste se stali duchovním učitelem a duchovním mistrem a nakonec velkým mistrem.
 
O12:
 
Nejdražší Bhagavane, řekl bys nám o důležitosti Jai bolo modlitby? Děkuji, Bhagavane.
 
Sri Bhagavan: Jai bolo modlitba byla dána Paramatma, to je Bůh, který se stal fyzickým a bylo nám řečeno, že na tuto modlitbu bude reagovat velmi, velmi rychle. Tak to vyzkoušejte a uvidíte.
 
Průvodce: Bhagavane, všichni chtějí speciální požehnání, Bhagavane, a také chtějí meditovat s Bhagavanem.
 
Bhagavan: Buďte požehnáni.

Aktualizováno ( Saturday, 24 May 2014 )