KARTY
Myšlenky síly, které vám pomohou znovu objevit
vaši zapomenutou vnitřní sílu,
 aneb všechny plody jsou nejdříve rodu ženského

Tažená karta


41. Jsem vedena Boží moudrostí.
Dnešním dnem jsem vedena tak, abych mohla činit správná rozhodnutí.
Božská inteligence mě neustále vede vstříc naplnění mých cílů.
Jsem v bezpečí.