KARTY
Myšlenky síly, které vám pomohou znovu objevit
vaši zapomenutou vnitřní sílu,
 aneb všechny plody jsou nejdříve rodu ženského

Tažená karta


33. Miluji a ctím sama sebe.
Raduji se ze všeho, co dělám.
Jsem dost dobrá právě taková, jaká jsem.
Otevřeně vyjadřuji své mínění.
Žádám o vše, co chci.
Uplatňuji svou moc.